Michael GAHLER Michael GAHLER
Michael GAHLER

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Γερμανία - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Γερμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Frankfurt/Main

4η Κοινοβουλευτική περίοδος Michael GAHLER

Πολιτικές ομάδες

  • 23-04-1999 / 19-07-1999 : Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα

  • 23-04-1999 / 19-07-1999 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Γερμανία)

βουλευτές

  • 07-05-1998 / 19-07-1999 : Επιτροπή Κανονισμού, Ελέγχου της Εντολής και Ασυλιών

Αναπληρωτής

  • 07-05-1988 / 19-07-1999 : Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Δικαιωμάτων των Πολιτών

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg