Michael GAHLER Michael GAHLER
Michael GAHLER

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Γερμανία - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Γερμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Frankfurt/Main

9η κοινοβουλευτική περίοδος Michael GAHLER

Πολιτικές ομάδες

 • 02-07-2019 ... : Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 02-07-2019 ... : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Γερμανία)

Αντιπρόεδρος

 • 26-09-2019 ... : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

βουλευτές

 • 02-07-2019 / 15-09-2019 : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
 • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ
 • 02-07-2019 ... : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
 • 11-02-2020 ... : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
 • 12-02-2020 ... : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Νότιο Αφρική

Αναπληρωτής

 • 02-07-2019 ... : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
 • 02-07-2019 ... : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Office

  1047 Bruxelles