Michael GAHLER Michael GAHLER
Michael GAHLER

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Γερμανία - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Γερμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Frankfurt/Main

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας Michael GAHLER

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Διάταξη των εργασιών EN

29-01-2020 P9_CRE-PROV(2020)01-29(1-041-0000)

Διάταξη των εργασιών DE

25-11-2019 P9_CRE-REV(2019)11-25(1-034-0000)

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg