Janusz LEWANDOWSKI Janusz LEWANDOWSKI
Janusz LEWANDOWSKI

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Πολωνία - Platforma Obywatelska (Πολωνία)

Ημερομηνία γέννησης : , Lublin

Αρχική σελίδα Janusz LEWANDOWSKI

Αντιπρόεδρος

BUDG
Επιτροπή Προϋπολογισμών

Μέλος

DASE
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και την Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)

Αναπληρωτής

ECON
Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής
ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
DAND
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Κοινότητας τωνΆνδεων
DLAT
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής

Τελευταίες δραστηριότητες

Η κατάσταση στο Ιράν και το Ιράκ μετά την πρόσφατη κλιμάκωση (συζήτηση) PL

14-01-2020 P9_CRE-PROV(2020)01-14(2-316-0000)
Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας
Janusz LEWANDOWSKI
Janusz LEWANDOWSKI

Στο EP NEWSHUB

Premier rządu PiS, który chciałby cofnąć UE do epoki wolnego rynku, wykorzystuje pandemię do ataku na Unię. Kłamliwego, bo Unia reaguje, a rząd Morawieckiego przegapił jedną z najcenniejszych ofert pomocy.

We Włoszech zmarło już 36 lekarzy zarażonych koronawirusem, ale wypisano uzdrowionego 101-letniego mieszkańca Rimini. Jeśli uda się opanować pandemię, w co wierzę, można powtórzyć słynne słowa - jeszcze nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele tak niewielu!

Dziś Parlament Europejski debiutuje w głosowaniu on-line. Zdaje się, że koronawirus bardziej przyspieszy narodziny Europy Cyfrowej, niż wszelkie unijne deklaracje i regulacje.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg

Ταχυδρομική διεύθυνση

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles