Margrete AUKEN Margrete AUKEN
Margrete AUKEN

Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

Μέλος

Δανία - Socialistisk Folkeparti (Δανία)

Βοηθοί Margrete AUKEN

Διαπιστευμένοι βοηθοί (oμάδα βουλευτών)

Mikkel Bang ANDERSEN
Mette Marie Lundager JENSEN
Rasmus Bjerring LARSEN
Anton Svane OLESEN
Lasse Skaarup PETERSEN
Maria Sophia TRAEHOLT

Τοπικοί βοηθοί (oμάδα βουλευτών)

Kaj Janus HILLGAARD
SANNI JENSEN
Soren Boserup LAURITSEN
Jesper SVENDSEN

Εντολοδόχοι πληρωμών (oμάδα βουλευτών)

ADV. CARSTEN KIRSTEIN APS

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg