Margrete AUKEN Margrete AUKEN
Margrete AUKEN

Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

Μέλος

Δανία - Socialistisk Folkeparti (Δανία)

Αρχική σελίδα Margrete AUKEN

Αντιπρόεδρος

DPAL
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Παλαιστίνη

Μέλος

ENVI
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
PETI
Επιτροπή Αναφορών

Αναπληρώτρια

INTA
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
DMED
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο

Τελευταίες δραστηριότητες

OPINION with recommendations to the Commission on a framework of ethical aspects of artificial intelligence, robotics and related technologies EN

16-09-2020 ENVI_AD(2020)648284 PE648.284v02-00 ENVI
Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης
Adam JARUBAS
Margrete AUKEN
Margrete AUKEN

Στο EP NEWSHUB

RT @JesperTheilgard: Det kunne være interessant, hvis regeringen begyndte at regne på en stigende pris på CO2 som @klimaraadet anbefaler. Hvis man fastholder finansministeriets pris på ca 330,-/ton bliver det jo ikke så attraktivt at forandre! #dkpol @DRNyheder https://t.co/ihA9iOYc37 

Stop censoring Palestinian rights, Facebook! #FacebookCencorsPalestine #DropEmiPalmor https://t.co/nughsRFN6Y 

RT @DaHammerstein: Join me and 21 Members of the European Parliament in supporting this important cause at iPetitions. Open letter to EU and EU member states on vaccines for ... https://t.co/qwYl5GsFCb  via @ipetitions

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg