Margrete AUKEN Margrete AUKEN
Margrete AUKEN

Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

Μέλος

Δανία - Socialistisk Folkeparti (Δανία)

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας Margrete AUKEN

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg