Markus PIEPER Markus PIEPER
Markus PIEPER

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Γερμανία - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Γερμανία)

Βοηθοί Markus PIEPER

Διαπιστευμένοι βοηθοί

Jordis Maria BUNSE
Nathalie Anna Ilse VON HEUSINGER

Διαπιστευμένοι βοηθοί (oμάδα βουλευτών)

Anna Lena BERGMANN
Jana DABBELT
Maxime OBE
Gerrit SCHLOMACH
Daniela STEINER

Τοπικοί βοηθοί

Stefan GROTEFELS
Lea Helene KAUMANNS
Jessica KOULKOVINIS
Elke MULLER

Τοπικοί βοηθοί (oμάδα βουλευτών)

Livia-Alexandra GASIOR
Michael LAND

Πάροχοι υπηρεσιών

CONCEPT X GmbH & Co. KG

Εντολοδόχοι πληρωμών

GEHRING & KOLLEGEN GMBH

Εντολοδόχοι πληρωμών (oμάδα βουλευτών)

HOFMANN & FRANZ

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg