Markus PIEPER Markus PIEPER
Markus PIEPER

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Γερμανία - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Γερμανία)

9η κοινοβουλευτική περίοδος Markus PIEPER

Πολιτικές ομάδες

 • 02-07-2019 ... : Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 02-07-2019 ... : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Γερμανία)

βουλευτές

 • 02-07-2019 ... : Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού
 • 02-07-2019 ... : Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
 • 02-07-2019 ... : Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας

Αναπληρωτής

 • 02-07-2019 ... : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
 • 02-07-2019 ... : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Office

  1047 Bruxelles