Christian EHLER Christian EHLER
Christian EHLER

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Γερμανία - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Γερμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , München

Αρχική σελίδα Christian EHLER

Μέλος

ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
D-US
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Αναπληρωτής

CULT
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
D-IL
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ισραήλ
DMED
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο

Τελευταίες δραστηριότητες

Αριθμοί εξυπηρέτησης πελατών που ξεκινούν από 0800

20-11-2019 O-000037/2019 Επιτροπή
Προφορικές ερωτήσεις

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2020

02-10-2019 CULT_AD(2019)639789 PE639.789v02-00 CULT
Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης
Petra KAMMEREVERT

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg