Jan OLBRYCHT Jan OLBRYCHT
Jan OLBRYCHT

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Αντιπρόεδρος

Πολωνία - Platforma Obywatelska (Πολωνία)

Ημερομηνία γέννησης : , Rybnik

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας Jan OLBRYCHT

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Διάταξη των εργασιών EN

10-02-2020 P9_CRE-REV(2020)02-10(1-040-0000)

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg