Jan OLBRYCHT Jan OLBRYCHT
Jan OLBRYCHT

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Αντιπρόεδρος

Πολωνία - Platforma Obywatelska (Πολωνία)

Ημερομηνία γέννησης : , Rybnik

Παλαιότερες συνεδριάσεις Jan OLBRYCHT

InvestEU and the Cohesion Policy within the next Multiannual Financial Framework (MFF)
- European Parliament
rapporteur - BUDG - Multiannual Financial Framework
European Long-Term Investors Association - Helmut von Glasenapp (Secretary General),  Représentation de la Caisse des Dépôts aupres des Institutions européennes - Laurent Léger (Délégué permanent),  Représentation de la Caisse des Dépôts aupres des Institutions européennes - Mathieu Prengel (Chargé de mission)

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg