Marco CAMPOMENOSI Marco CAMPOMENOSI
Marco CAMPOMENOSI

Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας

Μέλος

Ιταλία - Lega (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : , GENOVA

9η κοινοβουλευτική περίοδος Marco CAMPOMENOSI

Πολιτικές ομάδες

  • 02-07-2019 ... : Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας - Μέλος

Εθνικά κόμματα

  • 02-07-2019 ... : Lega (Ιταλία)

βουλευτές

  • 02-07-2019 / 20-10-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κορεατική Χερσόνησο
  • 02-07-2019 ... : Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
  • 21-10-2019 ... : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράκ
  • 12-02-2020 ... : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράν

Αναπληρωτής

  • 02-07-2019 ... : Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
  • 02-07-2019 ... : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κοινή Αγορά του Νότου (Mercosur)
  • 02-07-2019 ... : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ιαπωνία
  • 10-02-2020 ... : Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg