Marco CAMPOMENOSI Marco CAMPOMENOSI
Marco CAMPOMENOSI

Ομάδα Ταυτότητας και Δημοκρατίας

Μέλος

Ιταλία - Lega (Ιταλία)

Ημερομηνία γέννησης : , GENOVA

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής Marco CAMPOMENOSI

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg