Nadine MORANO Nadine MORANO
Nadine MORANO

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Γαλλία - Les Républicains (Γαλλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Nancy

Αρχική σελίδα Nadine MORANO

Μέλος

LIBE
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
DPAP
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο

Αναπληρώτρια

DEVE
Επιτροπή Ανάπτυξης
DACP
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ

Τελευταίες δραστηριότητες

Μακροοοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή στους εταίρους της διεύρυνσης και της γειτονίας στο πλαίσιο της πανδημικής κρίσης της COVID-19 FR

15-05-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

J’ai voté en faveur de ce rapport sur l’assistance macrofinancière à des partenaires de l’élargissement et du voisinage dans le contexte de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19. Le texte prévoit d’accorder une assistance financière à 10 États partenaires de l’UE sous forme de prêts de moyen terme à hauteur de 3 milliards d’euros. Ce sont les États bénéficiaires qui assumeront les frais bancaires et financiers engendrés par ces prêts, qui seront accordés en contrepartie d’engagements tenus dans le domaine du respect de l’état de droit et des droits de l’homme.

Προσωρινά μέτρα σχετικά με την εκμετάλλευση των αεροπορικών γραμμών FR

15-05-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

J’ai voté en faveur de ce rapport sur les mesures temporaires pour l’exploitation de services aériens. Ce règlement d’urgence, pris dans le contexte du COVID-19, met en œuvre des mesures temporaires pour faire face à la crise, par exemple pour ce qui concerne les mesures d’assistance en escale.

Θέσπιση μέτρων σχετικά με την εγκυρότητα πιστοποιητικών και αδειών (omnibus) FR

15-05-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

J’ai voté en faveur de ce rapport sur les mesures temporaires concernant la validité de certificats et licences. Ce règlement d’urgence, pris dans le contexte du COVID-19, prolonge de 6 mois les différents documents (certificats de transports de marchandises, permis de conduire etc.) qui n’ont pas pu être renouvelés dans les temps en raison de la crise sanitaire.

Nadine MORANO
Nadine MORANO

Στο EP NEWSHUB

RT @LaurentHenart: Quel bonheur! #Nancy sous le soleil avec, enfin, un café partagé en terrasse #terrasses #cafes #restaurants https://t.co/bmY9imyKcG 

RT @MarionMourgue: Les Républicains dévoilent leur plan de sauvetage de l’économie : 5 grands axes, une vingtaine de mesures https://t.co/95E52pV1K0  via @Le_Figaro @MarionMourgue

En Iran elles combattent pour leur liberté avec courage. En France, il nous faut combattre fermement ces islamistes qui imposent dans nos quartiers la régression des femmes par le port de voile de soumission. C’est une atteinte à l’identité de la France et à sa cohésion. https://t.co/m7JMPbYvH5 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg