Seán KELLY : Αρχική σελίδα 

Μέλος 

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας και την Ένωση Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) 

Αναπληρωτής 

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 
Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Νότιο Αφρική 

Τελευταίες δραστηριότητες 

Επικοινωνία