Viktor USPASKICH Viktor USPASKICH
Viktor USPASKICH

Ομάδα Renew Europe

Μέλος

Λιθουανία - Darbo partija (Λιθουανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Vilnius

Αρχική σελίδα Viktor USPASKICH

Μέλος

REGI
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
DCAS
Αντιπροσωπεία στις Επιτροπές Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Καζακστάν, ΕΕ-Κιργιζιστάν, ΕΕ-Ουζμπεκιστάν και ΕΕ-Τατζικιστάν και για τις σχέσεις με το Τουρκμενιστάν και τη Μογγολία

Αναπληρωτής

JURI
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
DSCA
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Αρμενίας, στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Αζερμπαϊτζάν και στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας
DEPA
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest

Τελευταίες δραστηριότητες

Κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών (A9-0124/2020 - José Gusmão) LT

10-07-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

. – Balsavau už, nes Sąjunga turi kovoti su socialine atskirtimi ir diskriminacija bei skatinti socialinį teisingumą ir apsaugą, ir vaiko teisių apsaugą. Nustatydama ir įgyvendindama savo politiką ir veiksmus, Sąjunga turi atsižvelgti į reikalavimus, susijusius su didelio užimtumo siekiu, tinkamos socialinės apsaugos užtikrinimu, kova su skurdu bei socialine atskirtimi ir su kokybišku švietimu bei mokymu.

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 του γενικού προϋπολογισμού για το 2020: Συνέχιση τηςπαροχής στήριξης στους πρόσφυγες και στις κοινότητες υποδοχής ως αντίδραση στη συριακή κρίσηστην Ιορδανία, στον Λίβανο και στην Τουρκία (A9-0127/2020 - Monika Hohlmeier) LT

10-07-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

. – Balsavau už, kadangi Komisija pasiūlė užtikrinti 100 mln. EUR naujų įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų, kad būtų galima finansuoti projektus, susijusius su galimybėmis gauti išsilavinimą, parama pragyvenimui ir sveikatos apsaugos, sanitarijos, vandens ir atliekų tvarkymo paslaugų teikimu bei priimančiųjų bendruomenių ir pabėgėlių (Sirijos pabėgėlių ir Palestinos pabėgėlių iš Sirijos) socialine apsauga Jordanijoje ir Libane.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg