François ALFONSI François ALFONSI
François ALFONSI

Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

Μέλος

Γαλλία - Régions et Peuples Solidaires (Γαλλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Ajaccio

Αρχική σελίδα François ALFONSI

Μέλος

ITRE
Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
REGI
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
DACP
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ
DMED
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο

Αναπληρωτής

AFCO
Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
DMAS
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μασρέκ

Τελευταίες δραστηριότητες

Green Deal compatibility criteria for Projects of Common Interest EN

18-06-2020 E-003672/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ με συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με ένα νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την ανάσχεση και την αντιστροφή της αποψίλωσης των δασών για την οποία φέρει ευθύνη η ΕΕ σε παγκόσμια κλίμακα

03-06-2020 ITRE_AD(2020)646934 PE646.934v02-00 ITRE
Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης
Mauri PEKKARINEN

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg