Martin HÄUSLING Martin HÄUSLING
Martin HÄUSLING

Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

Μέλος

Γερμανία - Bündnis 90/Die Grünen (Γερμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Bad Wildungen

Βοηθοί Martin HÄUSLING

Διαπιστευμένοι βοηθοί

Corinna HARTMANN
Lena WIETHEGER

Διαπιστευμένοι βοηθοί (oμάδα βουλευτών)

Cataldo CARUSO
Daniela ORTLAUF

Τοπικοί βοηθοί

Felix ARNOLD
Boris MIJATOVIC
Ina MOELLENHOFF

Τοπικοί βοηθοί (oμάδα βουλευτών)

Raphael KREUSCH

Πάροχοι υπηρεσιών

Andrea BESTE
Stephan BOERNECKE

Εντολοδόχοι πληρωμών

Thekla BAUWENS

Εντολοδόχοι πληρωμών (oμάδα βουλευτών)

PLANZAHL GBR

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg