Martin HÄUSLING Martin HÄUSLING
Martin HÄUSLING

Ομάδα των Πρασίνων / Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία

Μέλος

Γερμανία - Bündnis 90/Die Grünen (Γερμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Bad Wildungen

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας Martin HÄUSLING

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Αποψίλωση των δασών (συζήτηση) DE

21-10-2020 P9_CRE-PROV(2020)10-21(3-175-0000)

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg