Sabine VERHEYEN Sabine VERHEYEN
Sabine VERHEYEN

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Γερμανία - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Γερμανία)

Ημερομηνία γέννησης : ,

Αρχική σελίδα Sabine VERHEYEN

Πρόεδρος

CULT
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

Μέλος

CPCO
Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών
DPAP
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο

Αναπληρώτρια

DEVE
Επιτροπή Ανάπτυξης
D-ZA
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Νότιο Αφρική

Τελευταίες δραστηριότητες

Introduction of border controls to stem the COVID-19 pandemic EN

11-05-2020 P-002893/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις

Difficulties facing persons with disabilities as regards online banking EN

29-04-2020 E-002585/2020 Επιτροπή
Γραπτές ερωτήσεις
Sabine VERHEYEN
Sabine VERHEYEN

Στο EP NEWSHUB

Dieser Vorschlag würde der jungen Generation schaden und sendet besonders in der aktuellen Corona-Krise fatale Signale an den Kultur-, Kreativ- und Mediensektor.

In dem neuen Vorschlag zum MFF kommen Kultur und Bildung leider viel zu kurz. Tatsächlich ist nun weniger Budget für die Programme Erasmus+, Creative Europe und Europäisches Solidaritätskorps vorgesehen als im ersten Vorschlag. https://t.co/Es3Ag2Glj0 

Heute bin ich zum ersten Mal nach einiger Zeit wieder im Plenum anwesend. Natürlich unter Wahrung der Sicherheits- und Hygienevorschriften. Ursula von der Leyen stellt gerade den „Marshall Plan“ für Europa vor mit dem die EU aus der Krise kommen soll. https://t.co/Ryw6GZbptr 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg