Peter JAHR Peter JAHR
Peter JAHR

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Γερμανία - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Γερμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Burgstädt

Βοηθοί Peter JAHR

Διαπιστευμένοι βοηθοί

Maxi ESPETER
Franziska KOLATA

Διαπιστευμένοι βοηθοί (oμάδα βουλευτών)

Anna Lena BERGMANN
Jana DABBELT
Maxime OBE
Gerrit SCHLOMACH
Daniela STEINER

Τοπικοί βοηθοί

Guenter ANDRAE
Evelin EHRIG
Karl-Heinz FRITSCH
Heike GABRIEL
Claudia ITTNER
Vincent ROST
Kathrin VOGLER (REICHEL)

Τοπικοί βοηθοί (oμάδα βουλευτών)

Livia-Alexandra GASIOR
Michael LAND

Εντολοδόχοι πληρωμών

Karen GROSSMANN

Εντολοδόχοι πληρωμών (oμάδα βουλευτών)

HOFMANN & FRANZ

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg