Peter JAHR Peter JAHR
Peter JAHR

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Γερμανία - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Γερμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Burgstädt

9η κοινοβουλευτική περίοδος Peter JAHR

Πολιτικές ομάδες

  • 02-07-2019 ... : Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα

  • 02-07-2019 ... : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Γερμανία)

βουλευτές

  • 02-07-2019 ... : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
  • 02-07-2019 ... : Επιτροπή Αναφορών
  • 02-07-2019 ... : Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας

Αναπληρωτής

  • 02-07-2019 ... : Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
  • 02-07-2019 ... : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας
  • 02-07-2019 ... : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest
  • 19-06-2020 ... : Εξεταστική Επιτροπή για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg