Peter JAHR Peter JAHR
Peter JAHR

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Γερμανία - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Γερμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Burgstädt

9η κοινοβουλευτική περίοδος Peter JAHR

Πολιτικές ομάδες

 • 02-07-2019 ... : Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 02-07-2019 ... : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Γερμανία)

βουλευτές

 • 02-07-2019 ... : Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
 • 02-07-2019 ... : Επιτροπή Αναφορών
 • 02-07-2019 ... : Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας

Αναπληρωτής

 • 02-07-2019 ... : Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 • 02-07-2019 ... : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας
 • 02-07-2019 ... : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg

Ταχυδρομική διεύθυνση

 • European Parliament
  Office

  1047 Bruxelles