Peter JAHR Peter JAHR
Peter JAHR

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Γερμανία - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Γερμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Burgstädt

Αρχική σελίδα Peter JAHR

Μέλος

REGI
Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
PETI
Επιτροπή Αναφορών
D-RU
Αντιπροσωπεία στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας

Αναπληρωτής

AGRI
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
D-UA
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας
DEPA
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest

Τελευταίες δραστηριότητες

Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2018 (συζήτηση) DE

15-01-2020 P9_CRE-PROV(2020)01-15(3-653-0000)
Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2018 (συζήτηση) DE

15-01-2020 P9_CRE-PROV(2020)01-15(3-681-0000)
Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας

Κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) DE

28-11-2019
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Am Montag haben wir über eine Entschließung im Vorfeld der UN-Klimakonferenz COP25 in Spanien im Dezember diskutiert. Es ging um unsere Rolle als EU beim Klimaschutz.
Zusätzlich haben wir einen Entschließungsantrag zum Klima- und Umweltnotstand debattiert.
Bei aller Wichtigkeit des Themas Klimawandel lehne ich den Begriff „Klimanotstand“ ab. Es helfen uns weder eine Symbolpolitik noch eine Weltuntergangsstimmung, sondern wir brauchen praktikable Lösungsansätze.
Deshalb lehne ich auch den neuerdings viel zitierten Begriff „Klimanotstand“ ab. Leider konnte eine Mehrheit im Europäischen Parlament nicht der Versuchung widerstehen, bei dieser Skandalisierung der Sprache mitzumachen. Notstand, das bedeutet Notstandgesetze. Wir hatten in Deutschland, in der Weimarer Republik, unsere ganz eigene, extrem schlechte Erfahrung mit „Notstandsgesetzen“, die geradewegs in eine Diktatur führte. Gerade aus deutscher Sicht ist dieser Begriff also extrem negativ besetzt. Diese Übertreibung, das Exzessive dieses Begriffs bringt uns auch keiner sinnvollen Lösung näher – im Gegenteil!
Ich wünsche mir eine konstruktive Auseinandersetzung mit konstruktiver und moderater Sprache und habe heute entsprechend dieser Haltung gestimmt.
Es geht darum, schnell zu handeln. Aber es müssen alle Bereiche der Gesellschaft und der Wirtschaft mitgenommen werden, und zwar sozial vertretbar und arbeitsplatzerhaltend. Das bringt die Entschließung unserer EVP-Fraktion zum Ausdruck, ohne nutzlose Übertreibungen und Panikmache.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg

Ταχυδρομική διεύθυνση

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles