Peter JAHR Peter JAHR
Peter JAHR

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Γερμανία - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Γερμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Burgstädt

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου Peter JAHR

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Ευρωπαϊκή προστασία των διασυνοριακών και εποχιακών εργαζομένων στο πλαίσιο της κρίσης της νόσου COVID-19 (B9-0172/2020) DE

19-06-2020

Es ist wichtig, dass die europäischen Mindeststandards nicht nur theoretisch erfunden werden, sondern auch praktisch umgesetzt werden.
Es gibt einige schwarze Schafe, die sich durch billige Unterbringung ihrer Arbeiter ihre Wettbewerbsfähigkeit regelrecht kaufen. Dies dürfen wir nicht weiterzulassen, zum Schutz des fairen Wettbewerbs aber vor allem auch zum Schutz der Mitarbeiter und aller Betroffenen.

Συστάσεις σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (A9-0117/2020 - Kati Piri, Christophe Hansen) DE

18-06-2020

Eine Partnerschaft besteht aus gegenseitigem Respekt. Die EU hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass es keine Rosinenpickerei geben wird. Entweder will man den Zugang zum Binnenmarkt und folgt den Regeln, so wie es die Schweiz und Norwegen tun. Oder man will was Anderes, dann sollte man es auch deutlich sagen. Für mich ist es unverständlich, hier auf Zeit zu spielen, denn Zeit ist etwas, was wir nicht haben.

Αίτηση για τη χρηματοδότηση βιοϊατρικής έρευνας σχετικά με τη μυαλγική εγκεφαλομυελίτιδα (B9-0186/2020) DE

17-06-2020

Ich freue mich, dass die Entschließung mit so großer Zustimmung angenommen wurde. Weltweit leiden rund 17 bis 24 Millionen Menschen an ME/CFS und davon etwa zwei Millionen in der EU. Deshalb müssen hier Kräfte vereint und die biomedizinische Forschung unterstützt werden, um den vielen betroffenen Menschen und deren Familien zu helfen.
Diese Entschließung zeigt mal wieder, wie wichtig der Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments ist, da er so nah wie kein anderer Ausschuss an den Bürgern ist und deren Problemen, Sorgen und Nöten eine Plattform gibt.

Κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης (RC-B9-0209/2019, B9-0209/2019, B9-0211/2019, B9-0212/2019, B9-0215/2019, B9-0216/2019, B9-0218/2019, B9-0220/2019) DE

28-11-2019

Am Montag haben wir über eine Entschließung im Vorfeld der UN-Klimakonferenz COP25 in Spanien im Dezember diskutiert. Es ging um unsere Rolle als EU beim Klimaschutz.
Zusätzlich haben wir einen Entschließungsantrag zum Klima- und Umweltnotstand debattiert.
Bei aller Wichtigkeit des Themas Klimawandel lehne ich den Begriff „Klimanotstand“ ab. Es helfen uns weder eine Symbolpolitik noch eine Weltuntergangsstimmung, sondern wir brauchen praktikable Lösungsansätze.
Deshalb lehne ich auch den neuerdings viel zitierten Begriff „Klimanotstand“ ab. Leider konnte eine Mehrheit im Europäischen Parlament nicht der Versuchung widerstehen, bei dieser Skandalisierung der Sprache mitzumachen. Notstand, das bedeutet Notstandgesetze. Wir hatten in Deutschland, in der Weimarer Republik, unsere ganz eigene, extrem schlechte Erfahrung mit „Notstandsgesetzen“, die geradewegs in eine Diktatur führte. Gerade aus deutscher Sicht ist dieser Begriff also extrem negativ besetzt. Diese Übertreibung, das Exzessive dieses Begriffs bringt uns auch keiner sinnvollen Lösung näher – im Gegenteil!
Ich wünsche mir eine konstruktive Auseinandersetzung mit konstruktiver und moderater Sprache und habe heute entsprechend dieser Haltung gestimmt.
Es geht darum, schnell zu handeln. Aber es müssen alle Bereiche der Gesellschaft und der Wirtschaft mitgenommen werden, und zwar sozial vertretbar und arbeitsplatzerhaltend. Das bringt die Entschließung unserer EVP-Fraktion zum Ausdruck, ohne nutzlose Übertreibungen und Panikmache.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg