Sandra KALNIETE Sandra KALNIETE
Sandra KALNIETE

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Αντιπρόεδρος

Λετονία - Partija "VIENOTĪBA" (Λετονία)

Ημερομηνία γέννησης : ,

9η κοινοβουλευτική περίοδος Sandra KALNIETE

Πολιτικές ομάδες

  • 02-07-2019 / 16-09-2019 : Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) - Μέλος
  • 17-09-2019 ... : Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) - Αντιπρόεδρος

Εθνικά κόμματα

  • 02-07-2019 ... : Partija "VIENOTĪBA" (Λετονία)

βουλευτές

  • 02-07-2019 ... : Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
  • 02-07-2019 ... : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας
  • 02-07-2019 ... : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest

Αναπληρώτρια

  • 02-07-2019 ... : Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
  • 02-07-2019 ... : Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
  • 02-07-2019 ... : Αντιπροσωπεία για τη Συνεργασία στην περιοχή της Αρκτικής και για τις σχέσεις με την Ελβετία και τη Νορβηγία και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Ισλανδίας, καθώς και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)
  • 18-07-2019 ... : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg