Sandra KALNIETE Sandra KALNIETE
Sandra KALNIETE

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Αντιπρόεδρος

Λετονία - Partija "VIENOTĪBA" (Λετονία)

Ημερομηνία γέννησης : ,

Αρχική σελίδα Sandra KALNIETE

Μέλος

AFET
Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
D-UA
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας
DEPA
Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Euronest

Αναπληρώτρια

INTA
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
SEDE
Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας
DEEA
Αντιπροσωπεία για τη Συνεργασία στην περιοχή της Αρκτικής και για τις σχέσεις με την Ελβετία και τη Νορβηγία και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Ισλανδίας, καθώς και στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)
DNAT
Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ

Τελευταίες δραστηριότητες

Στρατηγική της ΕΕ για τον τερματισμό της πρακτικής ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε ολόκληρο τον κόσμο (B9-0090/2020, B9-0092/2020) EN

12-02-2020
Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

I supported the EP resolution which condemns the female genital mutilation (FGM) in the EU as well as outside as an act of violence against women and girls. Internationally it is recognised as a violation of the human rights of girls and women. We also want the EC to make FGM and other violent practices against girls and women a central issue in its human rights dialogues with the third countries concerned, and for the EEAS and member states to intensify talks with third countries to encourage them to adopt national laws banning FGM. According to the WHO, at least 200 million women and girls around the world are currently living with the harmful consequences of FGM. In Europe, an estimated 180,000 girls and women are at risk of FGM each year. Globally, we have to take a whole variety of actions to put an end to it because physically, sexually, psychologically, the consequences of this huge physical intrusion on women are so enormous.

Sandra KALNIETE
Sandra KALNIETE

Στο EP NEWSHUB

Ekonomikas uzturēšanai un atjaunošanai pēckrīzes periodā Eiropā iespējams ieguldīt vairāk nekā 3 triljonus eiro, ja mērķtiecīgi rīkojas kā Eiropas Centrālā banka, tā Eiropas Komisija un dalībvalstis. @EPPGroup pieņēmusi Vienošanos par Eiropas solidaritāti. https://t.co/Ylj7jwlJh6 

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg

Ταχυδρομική διεύθυνση

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles