Nuno MELO Nuno MELO
Nuno MELO

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Πορτογαλία - Partido do Centro Democrático Social-Partido Popular (Πορτογαλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Joane

8η κοινοβουλευτική περίοδος Nuno MELO

Πολιτικές ομάδες

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Κoιvoβoυλευτική Ομάδα τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς (Χριστιαvoδημoκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Partido Popular (Πορτογαλία)

βουλευτές

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Mercosur
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Εξεταστική επιτροπή για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων παραβιάσεων και περιπτώσεων κακοδιοίκησης κατά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Ειδική επιτροπή για την ενωσιακή διαδικασία έγκρισης φυτοφαρμάκων

Αναπληρωτής

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
 • 17-12-2014 / 18-01-2017 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
 • 12-09-2017 / 14-11-2018 : Ειδική επιτροπή για την τρομοκρατία

Κύριες κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Έκθεση(έσεις) ως εισηγητής

Ο εισηγητής ορίζεται στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά με προτάσεις νομοθετικού ή δημοσιονομικού χαρακτήρα ή άλλα θέματα. Κατά τη σύνταξη της έκθεσής τους, οι εισηγητές μπορούν να διαβουλεύονται με αρμόδιους εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές. Οι εκθέσεις που εγκρίνονται σε επίπεδο επιτροπής στη συνέχεια εξετάζονται και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 55 του Κανονισμού

Έκθεση(έσεις) ως σκιώδης εισηγητής

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε έκθεση σκιώδη εισηγητή στην αρμόδια επιτροπή για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον εισηγητή. Άρθρο 215 του Κανονισμού

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως συντάκτης

Οι επιτροπές μπορούν να συντάσσουν γνωμοδότηση επί έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής, η οποία καλύπτει τα θέματα που συνδέονται με την αποστολή τους. Οι συντάκτες αυτών των γνωμοδοτήσεων είναι επίσης υπεύθυνοι για τη σύνταξη συμβιβαστικών τροπολογιών και για τις διαπραγματεύσεις με τους σκιώδεις εισηγητές της γνωμοδότησης. Άρθρο 56, Άρθρο 57, Παράρτημα VI του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2018

02-02-2018 ENVI_AD(2018)615324 PE615.324v02-00 ENVI
Nuno MELO

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών: Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης για το 2017

25-01-2017 ENVI_AD(2017)593988 PE593.988v02-00 ENVI
Nuno MELO

Γνωμοδότηση(ήσεις) ως σκιώδης συντάκτης

Οι πολιτικές ομάδες ορίζουν για κάθε γνωμοδότηση σκιώδη συντάκτη γνωμοδότησης για να παρακολουθεί την πρόοδο και να διαπραγματεύεται συμβιβαστικά κείμενα με τον συντάκτη γνωμοδότησης. Άρθρο 215 του Κανονισμού

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με θεμιτά μέτρα για την προστασία των καταγγελλόντων δυσλειτουργίες (whistle-blowers) που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον όταν αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες για επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς

08-09-2017 LIBE_AD(2017)606049 PE606.049v02-00 LIBE
Maite PAGAZAURTUNDÚA

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με το φοινικέλαιο και την αποψίλωση των τροπικών δασών

02-03-2017 AGRI_AD(2017)592126 PE592.126v02-00 AGRI
Florent MARCELLESI

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 91/477/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων

18-05-2016 LIBE_AD(2016)576870 PE576.870v02-00 LIBE
Bodil VALERO

Πρόταση(άσεις) ψηφίσματος

Οι προτάσεις ψηφίσματος υποβάλλονται επί θεμάτων της επικαιρότητας, ύστερα από αίτηση επιτροπής, πολιτικής ομάδας ή τουλάχιστον του 5 % των βουλευτών και ψηφίζονται στην ολομέλεια. Άρθρο 132, Άρθρο 136, Άρθρο 139, Άρθρο 144 του Κανονισμού

Προφορικές ερωτήσεις

Οι ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση οι οποίες απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 136

Μείζονος σημασίας επερωτήσεις

Οι μείζονος σημασίας επερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης ακολουθούμενης από συζήτηση που απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Συμβούλιο ή στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης μπορούν να υποβληθούν από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το 5% των βουλευτών του Κοινοβουλίου. Άρθρο 139, Παράρτημα III του Κανονισμού

Λοιπές κοινοβουλευτικές δραστηριότητες

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (σύνορα και θεωρήσεις) (A8-0347/2018 - Jeroen Lenaers) PT

16-04-2019

O presente relatório trata da aprovação de novas regras que vão permitir uma troca de informações entre autoridades de forma rápida e eficiente. Reforçará a segurança do espaço da União ao permitir controlos mais eficazes nas fronteiras externas e o combate à migração ilegal. A interoperabilidade entre sistemas de informação permitirá que os sistemas se complementem mutuamente, facilitando a identificação correta das pessoas e o combate à fraude de identidade.
A interoperabilidade dos sistemas de informação da União Europeia pode soar a algo técnico, mas é exatamente o salto qualitativo que precisamos para reforçar a segurança dos nossos cidadãos na Europa, para proteger e gerir melhor as nossa fronteiras comuns e melhorar a gestão da migração. É a forma mais eficiente de fechar as lacunas de informação e lutar contra os terroristas e criminosos que atravessam as nossas fronteiras sem serem detetados. O objetivo é apoiar os nossos guardas de fronteiras e políticas com as ferramentas certas para desempenharem as suas tarefas e protegerem os cidadãos, fornecendo-lhes um acesso eficiente a dados corretos e completos.
Foi um processo bastante complexo, dada a dificuldade e sensibilidade da matéria, tendo-se alcançado o desejável equilíbrio entre segurança e proteção de dados.

Διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων πληροφοριών της ΕΕ (αστυνομική και δικαστική συνεργασία, άσυλο και μετανάστευση) (A8-0348/2018 - Nuno Melo) PT

16-04-2019

O presente relatório trata da aprovação de novas regras que vão permitir uma troca de informações entre autoridades de forma rápida e eficiente. Reforçará a segurança do espaço da União ao permitir controlos mais eficazes nas fronteiras externas e o combate à migração ilegal.
A interoperabilidade entre sistemas de informação permitirá que os sistemas se complementem mutuamente, facilitando a identificação correta das pessoas e o combate à fraude de identidade.
A interoperabilidade dos sistemas de informação da União Europeia pode soar a algo técnico, mas é exatamente o salto qualitativo que precisamos para reforçar a segurança dos nossos cidadãos na Europa, para proteger e gerir melhor as nossa fronteiras comuns e melhorar a gestão da migração. É a forma mais eficiente de colmatar as lacunas de informação e lutar contra os terroristas e criminosos que atravessam as nossas fronteiras sem serem detetados. O objetivo é apoiar os nossos guardas de fronteiras e políticas com as ferramentas certas para desempenharem as suas tarefas e protegerem os cidadãos, facultando-lhes um acesso eficiente a dados corretos e completos.
Foi um processo bastante complexo, dada a complexidade e sensibilidade da matéria, e no qual se alcançou o desejável equilíbrio entre segurança e proteção de dados.

Πόροι για το ειδικό κονδύλιο για την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (A8-0085/2019 - Iskra Mihaylova) PT

27-03-2019

O objetivo da presente proposta é adaptar os montantes dos recursos disponíveis para a coesão económica, social e territorial e para a IEJ, estabelecidos no artigo 91.º, n.º 1, e no artigo 92.º, n.º 5, do Regulamento (UE) n.º 1303/2013, bem como a repartição anual das dotações de autorização, refletida no anexo VI, de modo a incluir recursos adicionais para a dotação específica da IEJ. A proposta introduz também disposições destinadas a facilitar a programação dos recursos adicionais pelos Estados-Membros. Daí o meu voto favorável.

Γραπτές ερωτήσεις

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν έναν ορισμένο αριθμό ερωτήσεων στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για γραπτή απάντηση. Άρθρο 138, Παράρτημα III του Κανονισμού

Ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και σχετικά με τον ΕΕΜ και τον ΕΜΕ

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις με αίτημα γραπτής απάντησης στην ΕΚΤ και ερωτήσεις σχετικά με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και τον Ενιαίο Μηχανισμό Εξυγίανσης. Οι ερωτήσεις αυτές υποβάλλονται πρώτα στον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής. Άρθρο 140, Άρθρο 141, Παράρτημα III του Κανονισμού

Ατομικές προτάσεις ψηφίσματος

Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει πρόταση ψηφίσματος επί θεμάτων που εμπίπτουν στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ΕΕ. Οι αποδεκτές προτάσεις ψηφίσματος παραπέμπονται στην αρμόδια επιτροπή, η οποία αποφασίζει ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί. Άρθρο 143 του Κανονισμού

Γραπτές δηλώσεις (έως τις 16 Ιανουαρίου 2017)

** Το μέσο αυτό δεν υφίσταται από τις 16 Ιανουαρίου 2017**. Η γραπτή δήλωση ήταν μια πρωτοβουλία για ένα θέμα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΕΕ. Οι βουλευτές μπορούσαν να τη συνυπογράψουν εντός περιόδου 3 μηνών.

Γραπτή δήλωση σχετικά με την καθιέρωση μιας Ευρωπαϊκής Ημέρας Φρούτων

12-12-2016 P8_DCL(2016)0130 Άκυρη
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO Paolo DE CASTRO Jasenko SELIMOVIC Nuno MELO Marijana PETIR Czesław Adam SIEKIERSKI Esther HERRANZ GARCÍA Antonio LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Gabriel MATO Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Santiago FISAS AYXELÀ Verónica LOPE FONTAGNÉ Carlos ITURGAIZ Francisco José MILLÁN MON Rosa ESTARÀS FERRAGUT Pilar del CASTILLO VERA Pilar AYUSO Francisco de Paula GAMBUS MILLET Florent MARCELLESI Esteban GONZÁLEZ PONS
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-12-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-03-2017
Αριθμός υπογραφόντων : 132 - 13-03-2017

Γραπτή δήλωση σχετικά με την επείγουσα ανάγκη αύξησης των τιμών παρέμβασης προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κρίση στον γαλακτοκομικό τομέα

12-09-2016 P8_DCL(2016)0069 Άκυρη
José BLANCO LÓPEZ Iratxe GARCÍA PÉREZ Paolo DE CASTRO Isabelle THOMAS Clara AGUILERA Esther HERRANZ GARCÍA Francisco José MILLÁN MON Izaskun BILBAO BARANDICA Maite PAGAZAURTUNDÚA Stanislav POLČÁK Daniel BUDA Jonás FERNÁNDEZ Eider GARDIAZABAL RUBIAL Sergio GUTIÉRREZ PRIETO Ricardo SERRÃO SANTOS Fernando RUAS Carlos COELHO Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR Nuno MELO Sofia RIBEIRO José Manuel FERNANDES Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Estefanía TORRES MARTÍNEZ Eric ANDRIEU Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Gabriel MATO Pablo ZALBA BIDEGAIN
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 12-09-2016
Λήξη προθεσμίας : 12-12-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 58 - 13-12-2016

Γραπτή δήλωση σχετικά με την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών

11-04-2016 P8_DCL(2016)0034 Άκυρη
Daniel BUDA Viorica DĂNCILĂ Cristian-Silviu BUŞOI Norbert ERDŐS Nuno MELO Sofia RIBEIRO Mihai ŢURCANU Franc BOGOVIČ Vladimir URUTCHEV Marc TARABELLA Hannu TAKKULA Norica NICOLAI
Ημερομηνία έναρξης διαδικασίας υπογραφής : 11-04-2016
Λήξη προθεσμίας : 11-07-2016
Αριθμός υπογραφόντων : 142 - 12-07-2016

Δηλώσεις

Πρωτότυπη δήλωση, με ημερομηνία και υπογραφή, που αρχειοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg