Nuno MELO Nuno MELO
Nuno MELO

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Πορτογαλία - Partido do Centro Democrático Social-Partido Popular (Πορτογαλία)

Ημερομηνία γέννησης : , Joane

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου Nuno MELO

Οι βουλευτές μπορούν να υποβάλουν γραπτή αιτιολόγηση της ψήφου τους στην ολομέλεια. Άρθρο 194 του Κανονισμού

Σύστημα του επιγραμμικού μητρώου γνήσιων και πλαστών εγγράφων (FADO) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) PT

13-02-2020

A gestão do sistema FADO está obsoleta e deverá ser adaptada ao quadro institucional estabelecido no Tratado do Funcionamento da União Europeia (TFUE), a Ação Comum 98/700/JAI deverá ser revogada e substituída por um novo instrumento atualizado. O presente regulamento constitui a nova base jurídica necessária para reger o sistema FADO. A fraude documental pode, em última instância, comprometer a segurança interna da União. A utilização do sistema FADO enquanto sistema de armazenamento eletrónico que descreve os possíveis pontos de deteção, tanto em documentos autênticos como em documentos falsos, constitui um instrumento importante para combater a fraude documental, em especial nas fronteiras externas. Atendendo a que o sistema FADO contribui para manter um elevado nível de segurança na União, apoiando a polícia, a guarda de fronteiras e outras autoridades de aplicação da lei dos Estados-Membros na luta contra a fraude documental, o sistema FADO constitui um instrumento importante para a aplicação do acervo de Schengen. Daí o meu voto favorável.

Οι προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (B9-0093/2020, B9-0095/2020) PT

13-02-2020

Abstive-me na presente votação por considerar que nesta resolução estão inseridas uma série de matérias que ultrapassam em muito o âmbito da mesma.
Considero a igualdade entre mulheres e homens um princípio fundamental, consagrado no Tratado da União Europeia e na Carta dos Direitos Fundamentais. Não posso, no entanto, concordar com muitas das matérias incluídas nesta resolução, que na minha opinião não fazem aqui cabimento.

Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) PT

12-02-2020

As economias em crescimento dinâmico do Sudeste Asiático, com mais de 600 milhões de consumidores e uma classe média em rápida ascensão, representam mercados estratégicos para os exportadores e os investidores da União Europeia. As relações económicas e comerciais de longa data entre a UE e o Vietname evoluíram até hoje sem um quadro jurídico específico. O ACL e o API que foram negociados constituirão acordos específicos que aplicam as disposições de comércio e investimento do APC e farão parte integrante das relações bilaterais globais entre a UE e o Vietname.
A partir da data da sua entrada em vigor, o API UE-Vietname substituirá os tratados bilaterais de investimento entre o Vietname e os Estados-Membros da UE. Daí o meu voto favorável.

Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (ψήφισμα) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) PT

12-02-2020

As economias em crescimento dinâmico do Sudeste Asiático, com mais de 600 milhões de consumidores e uma classe média em rápida ascensão, representam mercados estratégicos para os exportadores e os investidores da União Europeia. As relações económicas e comerciais de longa data entre a UE e o Vietname evoluíram até hoje sem um quadro jurídico específico. O ACL e o API que foram negociados constituirão acordos específicos que aplicam as disposições de comércio e investimento do APC e farão parte integrante das relações bilaterais globais entre a UE e o Vietname.
A partir da data da sua entrada em vigor, o API UE-Vietname substituirá os tratados bilaterais de investimento entre o Vietname e os Estados-Membros da UE. Daí o meu voto favorável.

Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ (A9-0002/2020 - Geert Bourgeois) PT

12-02-2020

O presente acordo garantirá um elevado nível de proteção dos investimentos e segurança jurídica, salvaguardando ao mesmo tempo o direito das partes de regulamentar e de prosseguir objetivos políticos legítimos, tais como em matéria de saúde pública, de serviços públicos e de proteção do ambiente. O acordo também assegurará a transparência e a responsabilização. É necessário um acompanhamento periódico e a prestação regular de informações ao Parlamento Europeu sobre a forma como os investidores europeus fazem uso das referidas disposições. Daí o meu voto favorável.

Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ (ψήφισμα) (A9-0014/2020 - Geert Bourgeois) PT

12-02-2020

O presente acordo garantirá um elevado nível de proteção dos investimentos e segurança jurídica, salvaguardando ao mesmo tempo o direito das partes de regulamentar e de prosseguir objetivos políticos legítimos, tais como em matéria de saúde pública, de serviços públicos e de proteção do ambiente. O acordo também assegurará a transparência e a responsabilização. É necessário um acompanhamento periódico e a prestação regular de informações ao Parlamento Europeu sobre a forma como os investidores europeus fazem uso das referidas disposições. Daí o meu voto favorável.

Στρατηγική της ΕΕ για τον τερματισμό της πρακτικής ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε ολόκληρο τον κόσμο (B9-0090/2020, B9-0092/2020) PT

12-02-2020

A mutilação genital feminina é considerada, a nível internacional, uma violação flagrante e sistemática dos direitos humanos, uma forma de violência contra as mulheres e as raparigas. É atualmente reconhecida como um flagelo mundial que afeta, pelo menos, 200 milhões de mulheres e raparigas em 30 países, de acordo com relatórios estatísticos da UNICEF, do Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP) e da OMS.
Existem provas de que a mutilação genital feminina é praticada em mais de 90 países em todos os continentes. A UE tem que fazer tudo o que estiver ao seu alcance para eliminar a prática da mutilação genital feminina a nível mundial, pois esta constitui uma forma de violência baseada no género com consequências psicológicas e físicas de longa duração para as mulheres e as raparigas e que, em alguns casos, provoca a morte. Daí o meu voto favorável.

Διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων: πώς θα διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών και η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών (B9-0094/2020) PT

12-02-2020

O processo automatizado de tomada de decisões pode oferecer serviços inovadores e de melhor qualidade aos consumidores, incluindo novos serviços digitais, como os assistentes virtuais e os chatbots (ou programas de simulação de conversa).
Quando interagem com um sistema que automatiza a tomada de decisões, os consumidores devem estar bem informados acerca do seu funcionamento, saber como contactar a pessoa responsável e entender como é que as decisões automatizadas do sistema podem ser verificadas e corrigidas.
A defesa do consumidor e a livre circulação de mercadorias e serviços devem ser salvaguardadas.
Daí o meu voto favorável.

Προτεινόμενη εντολή για διαπραγματεύσεις σχετικά με μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (B9-0098/2020) PT

12-02-2020

O BREXIT concretizou-se e o Reino Unido deixou de ser um Estado-Membro da União Europeia (UE) em 31 de janeiro de 2020, à meia-noite (hora da Europa Central).
Fica aqui definido o mandato de negociação para uma nova parceria pós-BREXIT. Espero que todo este processo venha a ter sucesso e que, no futuro, possamos ter uma relação profícua para todos.
Daí o meu voto favorável.

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - ετήσια έκθεση 2018 (A9-0016/2020 - Costas Mavrides) PT

12-02-2020

O BREXIT tem trazido alguma instabilidade à UE e à zona Euro com consequências ao nível do crescimento económico, que tem vindo a ser menor que o inicialmente previsto. O BCE tem contribuído para que o cenário não seja ainda pior e as suas políticas têm tido sucesso e preservado o Euro. O BCE deverá prosseguir os esforços para disponibilizar e tornar as suas decisões compreensíveis para todos os cidadãos, assim como as medidas tomadas para manter a estabilidade dos preços na área do euro e, por conseguinte, preservar o poder de compra da moeda comum. Daí o meu voto favorável.

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg

Ταχυδρομική διεύθυνση

  • European Parliament
    Office

    1047 Bruxelles