Loránt VINCZE Loránt VINCZE
Loránt VINCZE

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Ρουμανία - Uniunea Democrată Maghiară din România (Ρουμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Târgu Mureș / Marosvásárhely

9η κοινοβουλευτική περίοδος Loránt VINCZE

Πολιτικές ομάδες

  • 02-07-2019 ... : Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες) - Μέλος

Εθνικά κόμματα

  • 02-07-2019 ... : Uniunea Democrată Maghiară din România (Ρουμανία)

βουλευτές

  • 02-07-2019 ... : Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων
  • 02-07-2019 ... : Επιτροπή Αναφορών
  • 02-07-2019 ... : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ινδία

Αναπληρωτής

  • 02-07-2019 ... : Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων
  • 02-07-2019 ... : Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg