Loránt VINCZE Loránt VINCZE
Loránt VINCZE

Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (Χριστιανοδημοκράτες)

Μέλος

Ρουμανία - Uniunea Democrată Maghiară din România (Ρουμανία)

Ημερομηνία γέννησης : , Târgu Mureș / Marosvásárhely

Συνεισφορές στις συζητήσεις της ολομέλειας Loránt VINCZE

Ομιλίες στην ολομέλεια και γραπτές δηλώσεις σχετικά με συζητήσεις στην ολομέλειας Άρθρα 204 και 171 παράγραφος 11

Πρώτη ψηφοφορία EN

19-06-2020 P9_CRE-REV(2020)06-19(3-007-0000)

Διάταξη των εργασιών EN

17-06-2020 P9_CRE-PROV(2020)06-17(1-043-0000)

Επικοινωνία

Bruxelles

Strasbourg