Please fill this field
Csaba MOLNÁR Csaba MOLNÁR
Csaba MOLNÁR

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

Member

Hungary - Demokratikus Koalíció (Hungary)

Date of birth : , Csorna

Home Csaba MOLNÁR

Member

ECON
Committee on Economic and Monetary Affairs
DASE
Delegation for relations with the countries of Southeast Asia and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

Substitute

ITRE
Committee on Industry, Research and Energy
D-US
Delegation for relations with the United States

Most recent activities

The reopening of the investigation against the Prime Minister of the Czech Republic on the misuse of EU funds and potential conflicts of interest (B9-0192/2020) HU

19-06-2020
Written explanations of vote

A tárgyban a PPE, az S&D, a Renew, a Verts/ALE, az ECR és a GUE/NGL képviselőcsoportok nyújtottak be közös állásfoglalás-tervezetet.
A Cseh Köztársaság „Gólyafészek” néven ismert projektjével kapcsolatban az OLAF igazgatási vizsgálatai, „súlyos szabálytalanságokat” tártak fel. Ennek következtében nyomozás indult Andrej Babiš cseh miniszterelnökkel szemben, amit két évvel később felfüggesztettek. A cseh főügyész azonban „jogellenesnek és idő előttinek” minősítette a nyomozás megszüntetését, mivel az uniós jogot nem vették figyelembe, és hozzátette azt is, hogy a támogatások odaítélésének folyamata során nem végeztek elegendő ellenőrzést, így a nyomozást újra indította.
A hatpárti tervezet üdvözli a cseh miniszterelnök ellen indított újabb bűnügyi nyomozást. Elítéli az összeférhetetlenséget, ami alááshatja az uniós polgárok abba vetett bizalmát, hogy az uniós adófizetők pénzét megfelelően kezelik. Ragaszkodik ahhoz, hogy egy tagállam legmagasabb kormányzati szintjén fennálló összeférhetetlenség nem tolerálható és kéri a Bizottságot, hogy lépjen fel az összeférhetetlenség minden formája ellen. Felszólítja a Tanácsot, hogy sürgősen fogadja el az Unió költségvetésének védelméről szóló rendeletjavaslatot. Leszögezi, hogy a jogállamiság, a hatalmi ágak szétválasztása, az igazságszolgáltatás függetlensége, a média függetlensége és pluralizmus előfeltételek az uniós finanszírozás sikeres felhasználásához.
Az indítvány elfogadását támogattam.

Banking Union - annual report 2019 (A9-0026/2020 - Pedro Marques) HU

19-06-2020
Written explanations of vote

A Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentése abból indul ki, hogy egy stabilabb, versenyképesebb GMU-hoz elengedhetetlen a bankunió kiteljesítése, ami hozzájárulna az euró nemzetközi megítélésének javulásához és a globális piacokon betöltött szerepének növeléséhez. A bankunió azonban mindaddig nem teljes, amíg az Egységes Szanálási Alap tekintetében nem rendelkezik védőhálóval és nincs meg a harmadik pillére, az európai betétbiztosítási rendszer. Üdvözli, hogy az Európai Bizottság elnöke és az EKB elnöke támogatja a gazdasági és monetáris unió kiteljesítését, például egy szilárdabb, versenyképesebb és egyre inkább konvergáló Unió megvalósítását szolgáló költségvetési eszköz létrehozása révén.
Megoldást sürget a bankszektor előtt álló olyan kihívásokra, mint az éghajlatváltozás, pénzmosás, terrorizmus finanszírozásának kockázata, gazdaság lassulása, geopolitikai feszültségek. Meg kell erősíteni a bankok szerepét a reálgazdaság, a fenntartható beruházások területén. Sikeresnek ítéli az EKB-nak a pénzügyi intézmények felügyeletével történő megbízását, valamint a fizetésképtelenné vált bankok szanálására bevezetett egységes szabályok alkalmazását.
Fontosnak tartja, hogy egyenlő versenyfeltételek teljesüljenek az EU és az Egyesült Királyság közötti pénzügyi szabályozásban. Külön kitér a fogyasztók jogainak védelmére és a pénzmosási botrányokra. Megállapítja, hogy a prudenciális és a pénzmosás elleni felügyeletet nem lehet külön kezelni és új uniós szerv fölállítását javasolja a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megfékezésére.
A jelentés elfogadását támogattam.

Guidelines for the 2021 Budget - Section III (A9-0110/2020 - Pierre Larrouturou) HU

19-06-2020
Written explanations of vote

A Költségvetési Bizottság jelentése abból indul ki, hogy az a váratlan és példa nélküli egészségügyi, gazdasági, szociális és környezeti válság, amivel Európai Unió a Covid19-világjárvány miatt néz szembe, nem kezelhető a „szokásos ügymenetre” tervezett költségvetéssel. Hangsúlyozza ezért, hogy a 2021. évi költségvetésnek elsősorban a járvány hatásainak enyhítésére és a fellendülés támogatására kell összpontosítania, az európai zöld megállapodásra és a digitális átalakulásra építve. Az Uniónak és valamennyi tagállamának teljes szolidaritására van szükség, hogy egyetlen ország se maradjon magára a világjárvány és annak következményei elleni küzdelemben. Felkéri a Bizottságot, hogy 2020. június 15-ig tegyen javaslatot a többéves pénzügyi keretre vonatkozó olyan vészhelyzeti tervre, ami lehetővé teszi a meglévő uniós programok meghosszabbítását és a válság következményeinek kezelésére való összpontosításukat, valamint a legsürgetőbb új eszközök és kezdeményezések létrehozását.
Leszögezi, hogy a jelenlegi válság nem áshatja alá a klímasemlegesség 2050-ig történő elérésére irányuló célkitűzést. Megjegyzi ugyanakkor, hogy az ÜHG-kibocsátás 2030-ig történő 40%-os csökkentésére irányuló célkitűzés eléréséhez a Bizottság becslése szerint évente legalább 260 milliárd EUR-s finanszírozási hiányt kell áthidalni, ezért a válságra adott válasz szerves részeként a méltányos átálláshoz méltányos és megfelelő finanszírozásra van szükség.
Az állásfoglalás elfogadását támogattam.

Contact

Bruxelles

Strasbourg