Karol KARSKI : 8th parliamentary term 

Political groups 

 • 01-07-2014 / 07-07-2014 : European Conservatives and Reformists Group - Member
 • 08-07-2014 / 12-12-2016 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau
 • 13-12-2016 / 15-01-2017 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau
 • 16-01-2017 / 04-07-2017 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau
 • 04-07-2017 / 04-07-2017 : European Conservatives and Reformists Group - Member
 • 05-07-2017 / 28-02-2018 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau
 • 01-03-2018 / 01-07-2019 : European Conservatives and Reformists Group - Member of the Bureau

National parties 

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Prawo i Sprawiedliwość (Poland)

Quaestor 

 • 02-07-2014 / 17-01-2017 : European Parliament
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : European Parliament

Member 

 • 01-07-2014 / 08-03-2016 : Committee on Development
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommittee on Human Rights
 • 02-07-2014 / 16-01-2017 : Parliament's Bureau
 • 02-07-2014 / 17-01-2017 : Quaestors
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly
 • 09-03-2016 / 18-01-2017 : Committee on Foreign Affairs
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Parliament's Bureau
 • 18-01-2017 / 01-07-2019 : Quaestors
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Foreign Affairs
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommittee on Human Rights

Substitute 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
 • 17-05-2018 / 01-07-2019 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the implementation of the GSP Regulation (EU) No 978/2012  
- AFET_AD(2019)623949 -  
-
AFET 

Motions for resolutions 
Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations 
Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Annual Report on the functioning of the Schengen area (A8-0160/2018 - Carlos Coelho) PL  
 

Delegacja Prawa i Sprawiedliwości w sprawie sprawozdania rocznego z funkcjonowania strefy Schengen wstrzymała się od głosu. To pierwsze obowiązujące sprawozdanie, w ramach którego Parlament poddaje ściślejszej kontroli oceny półroczne przyjęte przez Komisję. Raport dokonuje ewaluacji implementacji mechanizmu oceny strefy Schengen.
Raport słusznie potępia notoryczne przedłużanie przez państwa członkowskie kontroli na granicach wewnętrznych, uzasadniane kwestiami bezpieczeństwa wewnętrznego bez przedstawienia konkretnych wiążących argumentów/dowodów/analiz, że takie kontrole są konieczne, niezbędne i proporcjonalne, co powoduje, że „wyjątki stają się regułą”, w konsekwencji utrudniając wolny przepływ pomiędzy państwami członkowskimi.
Pozytywnie należy ocenić wskazanie w raporcie możliwości wykorzystania innych alternatywnych środków, które nie będą miały takiego społecznego oddziaływania jak przywracanie kontroli na granicach wewnętrznych. Raport pozytywnie odnosi się także do potrzeby określenia jasnych i klarownych procedur w zakresie procedowanych zmian w Kodeksie Granicznym Schengen w przedmiocie kontroli na granicach wewnętrznych, mając na względzie zachowanie zasady swobody przemieszczania się oraz możliwe ekonomiczne konsekwencje.
Negatywne należy uznać powiązania właściwego funkcjonowania Schengen z kwestiami migracyjno-azylowymi, w tym z koniecznością zawarcia kompromisu politycznego dotyczącego propozycji dublińskiej. Ponadto raport odnosi sprawne funkcjonowanie Schengen do tzw. holistycznego podejścia do imigracji opierającego się na konieczności rozwoju zdolności recepcyjnych oraz integracyjnych państw członkowskich do przyjmowania migrantów, a także intensyfikowania dróg legalnego wjazdu do UE.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017) 
**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on recognition of the genocide perpetrated against Christians around the world and the establishment of a European Day against the persecution of and discrimination against Christians around the world  
- P8_DCL(2015)0014 - Lapsed  
Mara BIZZOTTO , Matteo SALVINI , Mario BORGHEZIO , Gianluca BUONANNO , Joëlle MÉLIN , Georg MAYER , Dominique BILDE , Sophie MONTEL , Marie-Christine ARNAUTU , Louis ALIOT , Hans JANSEN , Aymeric CHAUPRADE , Nicolas BAY , Mylène TROSZCZYNSKI , Sylvie GODDYN , Gerolf ANNEMANS , Jean-François JALKH , Mireille D'ORNANO , Anna ZÁBORSKÁ , Norbert ERDŐS , Aldo PATRICIELLO , Remo SERNAGIOTTO , Milan ZVER , Ignazio CORRAO , Karol KARSKI , Stanisław OŻÓG , Nicola CAPUTO , Zigmantas BALČYTIS , Daciana Octavia SÂRBU , Enrico GASBARRA  
Date opened : 27-04-2015
Lapse date : 27-07-2015
Number of signatories : 112 - 28-07-2015

Declarations 

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. ALTIERO SPINELLI
  03F365
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. LOUISE WEISS
  T06045
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postal address 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 03F365
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: