Please fill this field
Ivan ŠTEFANEC Ivan ŠTEFANEC
Ivan ŠTEFANEC

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Slovakia - Kresťanskodemokratické hnutie (Slovakia)

Date of birth : , Považská Bystrica

8th parliamentary term Ivan ŠTEFANEC

Political groups

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Member

National parties

 • 01-07-2014 / 24-02-2015 : Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana (Slovakia)
 • 25-02-2015 / 06-07-2015 : Independent (Slovakia)
 • 07-07-2015 / 01-07-2019 : Kresťanskodemokratické hnutie (Slovakia)

Member

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on the Internal Market and Consumer Protection
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with the countries of South Asia
 • 21-01-2016 / 04-04-2017 : Committee of Inquiry into Emission Measurements in the Automotive Sector
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on the Internal Market and Consumer Protection

Substitute

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Budgets
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly
 • 25-05-2016 / 18-01-2017 : Subcommittee on Human Rights
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Budgets
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommittee on Human Rights
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Special committee on financial crimes, tax evasion and tax avoidance

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the 'Customs' programme for cooperation in the field of customs

06-11-2018 BUDG_AD(2018)626967 PE626.967v02-00 BUDG
Ivan ŠTEFANEC

OPINION on the amended proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the access of third-country goods and services to the Union’s internal market in public procurement and procedures supporting negotiations on access of Union goods and services to the public procurement markets of third countries

26-09-2017 IMCO_AD(2017)605925 PE605.925v02-00 IMCO
Ivan ŠTEFANEC

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Body of European Regulators for Electronic Communications

02-06-2017 IMCO_AD(2017)599723 PE599.723v03-00 IMCO
Ivan ŠTEFANEC

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on autonomous driving in European transport

15-10-2018 IMCO_AD(2018)625299 PE625.299v02-00 IMCO
Arndt KOHN

OPINION on access to finance for SMEs and increasing the diversity of SME funding in a Capital Markets Union

24-05-2016 BUDG_AD(2016)580545 PE580.545v02-00 BUDG
Zbigniew KUŹMIUK

OPINION on the European Semester for economic policy coordination: implementation of 2015 priorities

29-09-2015 BUDG_AD(2015)565141 PE565.141v02-00 BUDG
Jean ARTHUIS

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations

Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

EU Anti-Fraud Programme (A8-0064/2019 - José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra) SK

12-02-2019

Podpora boja proti podvodom, korupcii a akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné služby občanov EÚ je zásadné rozhodnutie týkajúce sa aj občanov Slovenska.

Multiannual plan for stocks fished in the Western Waters and adjacent waters, and for fisheries exploiting those stocks (A8-0310/2018 - Alain Cadec) SK

12-02-2019

Uvedomujem si vážnosť situácie rybolovu v Baltskom mori a vítam návrh viacročného plánu Európskeho parlamentu a Rady na stanovenie rybolovných možností.

Approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles (A8-0318/2018 - Nicola Danti) SK

12-02-2019

Presné vymedzenie rôznych prvkov poľnohospodárskych a lesných vozidiel pomôže upraviť súvislosti s konkrétnymi poľnohospodárskymi záležitosťami, čo môže byť aj relatívne v prospech Slovenska.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Individual motions for resolutions

Any Member may table a motion for resolution on a matter falling within the spheres of activity of the EU. Admissible motions are referred to the committee responsible, which shall decide what procedure is to be followed. Rule 143

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on the differences in declarations, composition and taste of products in Eastern and Western markets of the EU

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Lapsed
Dubravka ŠUICA Zigmantas BALČYTIS Zoltán BALCZÓ Franc BOGOVIČ Biljana BORZAN Daniel BUDA Nicola CAPUTO Pál CSÁKY Andor DELI Georgios EPITIDEIOS Norbert ERDŐS Tanja FAJON Anna FOTYGA Doru-Claudian FRUNZULICĂ Elena GENTILE György HÖLVÉNYI Cătălin Sorin IVAN Ivan JAKOVČIĆ Artis PABRIKS Emilian PAVEL Alojz PETERLE Marijana PETIR Georgi PIRINSKI Julia PITERA Jozo RADOŠ Liliana RODRIGUES Dariusz ROSATI Jacek SARYUSZ-WOLSKI Branislav ŠKRIPEK Monika SMOLKOVÁ Csaba SÓGOR Michaela ŠOJDROVÁ Renate SOMMER Ivan ŠTEFANEC Davor Ivo STIER Patricija ŠULIN Pavel SVOBODA Jana ŽITŇANSKÁ Miroslav MIKOLÁŠIK Marian-Jean MARINESCU Andrejs MAMIKINS Ivana MALETIĆ Eduard KUKAN Kateřina KONEČNÁ Krišjānis KARIŅŠ Olga SEHNALOVÁ Milan ZVER Tomáš ZDECHOVSKÝ Iuliu WINKLER Ivo VAJGL Inese VAIDERE Traian UNGUREANU Adam SZEJNFELD Tibor SZANYI Eleftherios SYNADINOS Ruža TOMAŠIĆ Merja KYLLÖNEN Czesław Adam SIEKIERSKI Monica MACOVEI
Date opened : 09-05-2016
Lapse date : 09-08-2016
Number of signatories : 141 - 28-07-2016

Written declaration on a united fight against terrorism

11-04-2016 P8_DCL(2016)0028 Lapsed
József NAGY Monika BEŇOVÁ Tomáš ZDECHOVSKÝ Ruža TOMAŠIĆ Tomasz Piotr PORĘBA Adam GIEREK Ivan ŠTEFANEC Alessandra MUSSOLINI Salvatore Domenico POGLIESE Elisabetta GARDINI Edward CZESAK
Date opened : 11-04-2016
Lapse date : 11-07-2016
Number of signatories : 71 - 12-07-2016

Written declaration on the prioritisation of a European Dementia Strategy

11-04-2016 P8_DCL(2016)0027 Lapsed
Deirdre CLUNE Roberta METSOLA Alberto CIRIO José Inácio FARIA Neena GILL Ivan ŠTEFANEC Tomáš ZDECHOVSKÝ Brian HAYES Simona BONAFÈ Mairead McGUINNESS Giovanni LA VIA
Date opened : 11-04-2016
Lapse date : 11-07-2016
Number of signatories : 139 - 12-07-2016

Declarations

Original signed/dated declaration archived by the European Parliament.

Contact

Bruxelles

Strasbourg