Please fill this field
Ivan ŠTEFANEC Ivan ŠTEFANEC
Ivan ŠTEFANEC

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Slovakia - Kresťanskodemokratické hnutie (Slovakia)

Date of birth : , Považská Bystrica

Home Ivan ŠTEFANEC

Member

IMCO
Committee on the Internal Market and Consumer Protection
D-JP
Delegation for relations with Japan

Substitute

ITRE
Committee on Industry, Research and Energy
DROI
Subcommittee on Human Rights
D-UA
Delegation to the EU-Ukraine Parliamentary Association Committee
DEPA
Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly

Most recent activities

Cultural recovery of Europe (debate) SK

10-07-2020 P9_CRE-PROV(2020)07-10(3-052-5000)
Contributions to plenary debates

Guidelines for the employment policies of the Member States (A9-0124/2020 -José Gusmão) SK

10-07-2020
Written explanations of vote

Som za to, aby členské štáty zlepšovali prístup k zamestnaniu s ohľadom na technologické, environmentálne a demografické zmeny. Zlepšovanie fungovania trhu práce, pracovná mobilita a podpora inkluzívnych trhov práce sú cestou ako zabezpečiť ochranu práv zamestnancov v EÚ a pritom zostať konkurencieschopný voči tretím krajinám.

Contact

Bruxelles

Strasbourg