Franc BOGOVIČ : 8th parliamentary term 

Political groups 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Group of the European People's Party (Christian Democrats) - Member

National parties 

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Slovenska ljudska stranka (Slovenia)

Member 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Regional Development
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Serbia Stabilisation and Association Parliamentary Committee
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Regional Development

Substitute 

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on Agriculture and Rural Development
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Turkey Joint Parliamentary Committee
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Agriculture and Rural Development
  • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Special Committee on the Union’s authorisation procedure for pesticides

Main parliamentary activities 

Contributions to plenary debates 
Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Reports - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as rapporteur 
Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulation (EU) No 1306/2013  
- REGI_AD(2019)629655 -  
-
REGI 
OPINION on the proposal for a Council regulation amending Council Regulation (EU) No 560/2014 of 6 May 2014 establishing the Bio-based Industries Joint Undertaking  
- REGI_AD(2017)604609 -  
-
REGI 
OPINION on the renewable energy progress report  
- AGRI_AD(2016)578551 -  
-
AGRI 

Opinions - as shadow rapporteur 
Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the European Regional Development Fund and on the Cohesion Fund  
- AGRI_AD(2018)623919 -  
-
AGRI 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down rules on the making available on the market of CE marked fertilising products and amending Regulations (EC) No 1069/2009 and (EC) No 1107/2009  
- AGRI_AD(2017)599577 -  
-
AGRI 
OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulation (EC) No 55/2008 introducing autonomous trade preferences for the Republic of Moldova  
- AGRI_AD(2014)539868 -  
-
AGRI 

Motions for resolutions 
Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions 
Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Major interpellations 
Major interpellations for written answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s component Members. Rule 139, Annex III

Other parliamentary activities 

Written explanations of vote 
Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

European Defence Fund (A8-0412/2018 - Zdzisław Krasnodębski) SL  
 

V času, ko se pojavljajo tako stare kot nove oblike varnostnih groženj, je za Evropo še posebej pomembno, da prevzame odgovornost za svojo varnost v svoje roke, zato nimam zadržkov glede podpore predlogu o Evropskem obrambnem skladu za obdobje 2021–2027.
Geopolitična slika Evropske unije se je v zadnjem desetletju zelo spremenila, smo pod pritiskom tako kibernetskih kot klasičnih oblik napadov, razmere v sosednjih regijah so nestabilne.
Že leta 2017 so vodje EU v skupni deklaraciji pozvali k močnejšim obrambnim organom ter krepitvi obrambne industrije držav članic. Obrambni sektor je razpršen med državami članicami, operacije se pogosto podvajajo, kar vodi v veliko neučinkovitost.
Predlagan sklad bo Komisiji omogočal finančno podporo med državnim projektom na področju raziskav in razvoja v obrambnem sektorju. Financiral bo izdelavo prototipov, spodbujal bo skupno in usklajeno nabavo napredne obrambne tehnologije in opreme.

InvestEU (A8-0482/2018 - José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri) SL  
 

Pozdravljam vzpostavitev programa InvestEU, saj se investicijske aktivnosti v Evropski uniji še niso povrnile na raven pred globalno ekonomsko krizo.
Kljub temu da so se razmere predvsem zaradi strukturnih reform držav članic, boljše ekonomske situacije in javnih investicij izboljšale, ostaja velik razkorak z razmerami pred krizo.
InvestEU bo oblikoval evropsko strategijo, ki bo obravnavala vrzeli, ki ovirajo investicije v nove mobilnostne modele, obnovljivo energijo, energetsko učinkovitost, raziskave in inovacije, digitalizacijo, izobraževanje, infrastrukturo, krožno gospodarstvo ter razvoj majhnih in srednje velikih podjetji.
S programom želi Evropska unija spodbuditi konkurenčnost evropskega gospodarstva in njegovo rast prek digitalizacije ter inovacij, zagotoviti socialno prožnost in vključenost ter dodatno krepiti in povezati skupni evropski trg.
Deloval bo na štirih področjih, to so trajnostna infrastruktura, raziskave, inovacije in digitalizacija, mala in srednje velika podjetja ter družbene investicije z razvojem veščin. Uredba predvideva še svetovalno vozlišče, ki bo zagotavljalo tehnično pomoč vlagateljem in podjetnikom ter portal InvestEU za zagotavljanje informacij o naložbenih priložnostih.

Disclosures relating to sustainable investments and sustainability risks (A8-0363/2018 - Paul Tang) SL  
 

Strokovna skupina, imenovana s strani Evropske komisije, je določila dve glavni zahtevi za bolj trajnosti finančni sistem, to sta izboljšanje prispevka finančnega sektorja k trajnostni in vključujoči rasti ter krepitev finančne stabilnosti preko vključevanja okoljskih, socialnih in upravljavskih dejavnikov.
V tem predlogu je postavljen okvir EU, ki umešča okoljske, socialne in upravljavske vidike v središče finančnega sistema, z namenom podpore preoblikovanju evropskega gospodarstva v smeri okolju prijaznejšega, odpornejšega, krožnega sistema.
Ti vidiki so s predlogom vključeni v naložbene in svetovalne procese vseh sektorjev in omogočajo udeležencem na finančnih trgih sprejemanje bolj informiranih odločitev. Za pomoč vlagateljem pri primerjavi ogljičnih odtisov bosta uvedeni novi kategoriji referenčnih vrednosti za nizke emisije ogljika in ugodno ogljično bilanco. Med seboj komplementarni predlogi bi morali olajšati naložbe v trajnostne projekte in sredstva po vsej EU.
Trajnostni cilji, ki si jih je zastavila Evropska unija do leta 2030, bodo zahtevali velike naložbe. Velik del le-teh bo moral priti iz zasebnega sektorja, zato je nujno, da velik del naložb preusmerimo v bolj trajnostne projekte ter da ponovno celovito razmislimo o evropskem finančnem okvirju.
Zaradi vsega navedenega sem omenjeno poročilo podprl.

Written questions 
Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017) 
**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on increasing energy efficiency in rural, mountainous and remote areas  
- P8_DCL(2016)0103 - Lapsed  
Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Tonino PICULA , Nedzhmi ALI , Franc BOGOVIČ , Igor ŠOLTES , Ilhan KYUCHYUK , Isabella DE MONTE , Nicola CAPUTO , Patricija ŠULIN , Pavel POC  
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 101 - 13-12-2016
Written declaration on facilitating the access of regional and local authorities to European Structural and Investment Funds  
- P8_DCL(2016)0075 - Lapsed  
Jozo RADOŠ , Ivan JAKOVČIĆ , Patricija ŠULIN , Nedzhmi ALI , Dubravka ŠUICA , Brian HAYES , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Pavel POC , Hannu TAKKULA , Franc BOGOVIČ , Petras AUŠTREVIČIUS  
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 58 - 13-12-2016
Written declaration on European GMO-free regions  
- P8_DCL(2016)0072 - Lapsed  
Marijana PETIR , Elisabetta GARDINI , Norbert ERDŐS , Franc BOGOVIČ , Pavel POC , Ulrike MÜLLER , Bas BELDER , Barbara KAPPEL , Andrej PLENKOVIĆ , Ivana MALETIĆ  
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 80 - 13-12-2016

Declarations 

Declaration of financial interests 

Declarations of participation by Members in events organised by third parties 

Contact