Please fill this field
Anne-Marie MINEUR Anne-Marie MINEUR
Anne-Marie MINEUR
Netherlands

Date of birth : , Oss

8th parliamentary term Anne-Marie MINEUR

Political groups

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Confederal Group of the European United Left - Nordic Green Left - Member

National parties

  • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Socialistische Partij (Netherlands)

Member

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on International Trade
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Cariforum-EU Parliamentary Committee
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on International Trade

Substitute

  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
  • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Subcommittee on Human Rights
  • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with India
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Petitions
  • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Subcommittee on Human Rights

Main parliamentary activities

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the future of food and farming

26-04-2018 INTA_AD(2018)618230 PE618.230v02-00 INTA
Seán KELLY

OPINION on the annual report on competition policy

27-11-2017 INTA_AD(2017)610689 PE610.689v02-00 INTA
Tokia SAÏFI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council laying down rules on making available on the market of CE marked fertilising products and amending Regulations (EC) No 1069/2009 and (EC) No 1107/2009

04-05-2017 INTA_AD(2017)589228 PE589.228v02-00 INTA
Jarosław WAŁĘSA

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Minor interpellations

Minor interpellations for written answer, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, may be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s Members. Rule 130a, Annex III

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Supplementary protection certificate for medicinal products (A8-0039/2019 - Luis de Grandes Pascual) NL

17-04-2019

Ik heb me onthouden van de stemming over het aanvullende beschermingscertificaat voor geneesmiddelen (ABC), omdat ik weliswaar de doelstelling ervan ondersteun, namelijk dat EU-fabrikanten van generieke en biosimilaire geneesmiddelen de mogelijkheid krijgen om tijdens de ABC-periode te exporteren naar landen buiten de EU in plaats van zich te verplaatsen naar een land waar geen ABC bestaat of al is verlopen, maar de trialoog-uitkomst het EP-voorstel betreffende de duur van de voorraadvorming van 24 naar 6 maanden heeft teruggebracht en belangrijke mensenrechtenparagrafen m.b.t. toegang tot geneesmiddelen uit het EP-verslag heeft geschrapt.

Protection of persons reporting on breaches of Union law (A8-0398/2018 - Virginie Rozière) NL

16-04-2019

. – Ik heb me onthouden van stemming over de klokkenluidersrichtlijn. Ik ben namelijk vóór de bescherming van klokkenluiders, maar deze richtlijn regelt wel wat de lidstaten in dit opzicht zouden moeten doen maar stelt juist bij de Europese instellingen geen enkele verbetering voor. Met name het ontbreken van een Europees huis voor klokkenluiders, bijvoorbeeld onder te brengen bij de Europese Ombudsman, vind ik een gemiste kans.

Enforcement requirements and specific rules for posting drivers in the road transport sector (A8-0206/2018 - Merja Kyllönen) NL

04-04-2019

Ik heb voor het voorstel van de Commissie vervoer over de detachering in het wegvervoer gestemd omdat er een stap voorwaarts is gezet in de richting van gelijk loon voor gelijk werk. De in het verslag geformuleerde uitzonderingsgevallen op dit beginsel moeten niet leiden tot toename van sociale dumping. Ik wil dat er door strakke handhaving een einde komt aan het gesjoemel in de sector waarvan de chauffeurs de dupe zijn.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Declarations

Original signed/dated declaration archived by the European Parliament.