Please fill this field
Romana TOMC Romana TOMC
Romana TOMC

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Slovenia - Slovenska demokratska stranka (Slovenia)

Date of birth : , Ljubljana

Home Romana TOMC

Member

EMPL
Committee on Employment and Social Affairs
DEEA
Delegation for Northern cooperation and for relations with Switzerland and Norway and to the EU-Iceland Joint Parliamentary Committee and the European Economic Area (EEA) Joint Parliamentary Committee

Substitute

IMCO
Committee on the Internal Market and Consumer Protection
LIBE
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
DCAS
Delegation to the EU-Kazakhstan, EU-Kyrgyzstan, EU-Uzbekistan and EU-Tajikistan Parliamentary Cooperation Committees and for relations with Turkmenistan and Mongolia

Most recent activities

Dual quality of products in the single market

09-07-2020 O-000048/2020 Commission
Oral questions

Financial activities of the European Investment Bank - annual report 2019 (A9-0081/2020 - David Cormand) SL

09-07-2020
Written explanations of vote

Poročilo sem podprla. Poudarja pomen dejavnosti Evropske investicijske banke (EIB) kot banke Unije v zvezi s povečanjem trenutnih ravni naložb v EU, ki so pod zgodovinskimi povprečji in nezadostne za izpolnitev ambicij EU glede trajnosti, gospodarstva, socialne politike in ustvarjanja delovnih mest.
Poročilo ugotavlja, da je EIB leta 2018 v 854 projektov vložila 64 milijard EUR, in ponovno poudarja potrebo po bolj uravnoteženi geografski porazdelitvi financiranja EIB. Poziva EIB, naj okrepi trajnostno financiranje v Evropi in zunaj nje, tako da sprosti naložbe v socialne, zelene in trajnostne projekte.
Posveti naj se tehnološkemu prehodu z izboljšano podporo digitalizaciji. Pozdravlja podporo EIB za kohezijske cilje, ki je med letoma 2009 in 2018 znašala več kot 200 milijard EUR, ter za inovacije in veščine z 12,5 milijarde EUR v letu 2018.
Parlament spodbuja EIB, naj podpre projekte, katerih cilj je olajšati pravičen prehod v državah članicah, in pozdravlja močno finančno podporo malim in srednjim podjetjem s skupno naložbo v letu 2018 v višini 23,27 milijarde EUR, kar je koristilo 374 000 podjetjem, ki zaposlujejo 5 milijonov ljudi. Podpora malim in srednjim podjetjem in srednjim kapitalom mora ostati temeljni cilj EIB.

Control of the financial activities of the European Investment Bank - annual report 2018 (A9-0118/2020 - Bas Eickhout) SL

09-07-2020
Written explanations of vote

Podprla sem poročilo, ki obravnava letni zapis dejavnosti financiranja Evropske investicijske banke (EIB) ter glavne prednostne naloge naložbene politike EIB in trajnost njenega poslovnega modela.
Poročilo obravnava vlogo EIB pri financiranju evropskega zelenega sporazuma, prihajajoči premik EIB, prihodnji poudarek na pravičnem prehodu in dejavnosti EIB, ki se izvajajo v okviru njegovega zunanjega posojilnega mandata.
Poročilo je sprožilo tudi več vprašanj v zvezi z Evropskim skladom za strateške naložbe (EFSI), hkrati pa spodbuja boljše sodelovanje med EFSI, nacionalnimi promocijskimi bankami in naložbenimi platformami.
Poleg tega poročilo ponovno poudarja izjemen pomen etike, integritete, preglednosti in odgovornosti skupine EIB v vseh njenih dejavnostih.
Parlament se zavzema za optimizacijo korporativnega upravljanja EIB, potrebo po razvoju preglednosti z okrepljenimi mehanizmi za boj proti goljufijam in korupciji ter poziva k strožjemu zunanjemu nadzoru EIB s strani Računskega sodišča.

Romana TOMC
Romana TOMC

On EP NEWSHUB

Ta odbor bo lepa priložnost za predstavitev diplomatskih uspehov @vladaRS. Po letih zatišja se Slovenija spet vrača v evropsko in svetovno politiko kot upoštevanja vreden partner. Ali lahko naštejete, katere države so “jedrne” in katere niso? https://t.co/S3i2CtP6xM 

Contact

Bruxelles

Strasbourg