Urmas PAET : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Situation in Venezuela after the illegal election of the new National Assembly Presidency and Bureau (parliamentary coup) (B9-0051/2020, B9-0052/2020, B9-0053/2020, RC-B9-0048/2020, B9-0048/2020, B9-0049/2020, B9-0050/2020) ET  
 

Toetasin. Maduro režiimi tegevus halvendab jätkuvalt olukorda Venezuelas ning süvendab sealset kriisi. EL peab tõhustama püüdeid olukorra parandamiseks, sealhulgas pikendama sanktsioone ning vajadusel neid laiendama.

COP15 to the Convention on Biological Diversity (Kunming 2020) (B9-0035/2020) ET  
 

Toetasin. Bioloogilist mitmekesisust tuleb kaitsta, väärtustada, taastada ja kasutada arukalt. Konventsioon adresseerib teemasid, mis ohustavad bioloogilist mitmekesisust ning pakub suuniseid, kuidas paremini planeeti kaitsta. Suurim olulisus on võidelda kliimamuutuste vastu ning pidada kinni Pariisi kliimakokkuleppest ja kestliku arengu eesmärkidest. Veel nõuab resolutsioon, et Komisjon töötaks välja järgneva kümne aasta strateegia, mis aitaks mitmekesisuse vähenemist peatada.

Activities of the European Ombudsman in 2018 (A9-0032/2019 - Peter Jahr) ET  
 

Toetasin. Emily O’Reilly eelnev tegevusaasta kokkuvõtlikult oli edukas, teda saab kiita läbipaistva töö ja konstruktiivsuse poolest. Õigusloome protseduur on nimelt oluline, et kodanikud, sidusrühmad ja meedia tunneksid end ELis kaitstuna ning neil oleks võimalus nõuda oma valitud ametiisikutelt ja valitsustelt vastutust oma tegude eest.

Institutions and bodies in the Economic and Monetary Union: Preventing post-public employment conflicts of interest (B9-0047/2020) ET  
 

Toetasin. Resolutsioon pöörab tähelepanu Euroopa Pangandusjärelevalve tegevdirektori nimetamist Euroopa Finantsturgude Assotsiatsiooni tegevjuhiks ning kutsub ELi üles mõtlema avalikus sektoris töötamise järgsele ja nn pöördukse efektiga seotud huvide konfliktide ennetamise peale.

Numerical strength of committees (B9-0039/2020) ET  
 

Toetasin. Pärast valimisi ja saadikute komisjonidesse paigutamist on vajalik kinnitada komisjonide arvuline koosseis.

Protocol to the Agreement between the EU, Iceland and Norway concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Iceland or Norway regarding the access to Eurodac for law enforcement purposes (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) ET  
 

Toetasin. Ajakohastatakse Norra, Islandi ja liikmesriikide vahelist lepingut, mis võimaldab paremat infovahetust, kui on vajalik terrorismis või raskes kuriteos kahtlustatavat isikut või kuriteoohvrit tuvastada või tema kohta täiendavat teavet saada.

EU-China Agreement on certain aspects of air services (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) ET  
 

Toetasin. Ajakohastatakse kahepoolset lennundusteenuste lepingut, mis järgiks paremini ELi konkurentsireegleid ja oleks kooskõlas ELi õigusega.

Common system of value added tax as regards the special scheme for small enterprises (A9-0055/2019 - Inese Vaidere) ET  
 

Toetasin. Ajakohastatakse reegleid, mis kooskõlastab ELi ühisturu VKEde käibemaksuvabastuse seadusandlust ning kohaldatakse üleminekuaega VKEle, mis lähevad maksuvabastuselt üle tavapärasele käibemaksukorrale.

The European Green Deal (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) ET  
 

Toetasin. Euroopa Liit on võtnud eesmärgiks saavutada aastaks 2050 kliimaneutraalsus. See nõuab heitkoguste vähendamist 2030. aastaks 55% võrra, õiglast ja kaasavat ülemineku tagamist ning samuti 2040. aastaks vahe-eesmärkide seadmist. Resolutsioonis on välja toodud ka ambitsioonikas ja jätkusuutlik investeerimiskava, mis toetab rohelise kokkuleppe saavutamist. Edusammude tegemiseks on vajalik ka läbi vaadata muud ELi kliima- ja energiaalased õigusaktid ning prioritiseerida taastuvenergia ja energiatõhususe eesmärke.

Implementing and monitoring the provisions on citizens’ rights in the Withdrawal Agreement (B9-0031/2020) ET  
 

Toetasin. Brexitiga seoses adresseerib resolutsioon ELi kodanike õiguste kaitsmist pärast väljaastumist ning on oluline rõhutada, et kui Ühendkuningriik liidust lahkub, siis esmajärjekorras tuleb just selle teemaga tegeleda. Tuleb austada ja kaitsta vaba liikumise õigust ning seista selle eest, et kodanikele säiliksid ELi õigusest tulenevad sotsiaalkindlustusõigused kogu nende eluajaks.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. WILLY BRANDT
  03M057
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. WINSTON CHURCHILL
  M02071
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postal address 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Willy Brandt 03M057
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: