Please fill this field
Emilian PAVEL Emilian PAVEL
Emilian PAVEL
Romania

Date of birth : , Salonta

8th parliamentary term Emilian PAVEL

Political groups

 • 01-11-2014 / 01-07-2019 : Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament - Member

National parties

 • 01-11-2014 / 01-07-2019 : Partidul Social Democrat (Romania)

Member

 • 26-11-2014 / 18-01-2017 : Committee on Employment and Social Affairs
 • 26-11-2014 / 01-07-2019 : Delegation for relations with Israel
 • 26-11-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the Parliamentary Assembly of the Union for the Mediterranean
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Employment and Social Affairs
 • 14-03-2018 / 01-07-2019 : Special committee on financial crimes, tax evasion and tax avoidance

Substitute

 • 24-11-2014 / 18-01-2017 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
 • 24-11-2014 / 01-07-2019 : Delegation to the EU-Serbia Stabilisation and Association Parliamentary Committee
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Committee of Inquiry to investigate alleged contraventions and maladministration in the application of Union law in relation to money laundering, tax avoidance and tax evasion
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs

Main parliamentary activities

Contributions to plenary debates

Speeches made during the plenary session and written declarations relating to plenary debates. Rules Rule 204 and 171(11)

Coordination of social security systems (debate) RO

17-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-17(3-029-0000)

European Labour Authority (debate) RO

16-04-2019 P8_CRE-PROV(2019)04-16(2-103-0000)

Reports - as rapporteur

A rapporteur is appointed in the responsible parliamentary committee to draft a report on proposals of a legislative or budgetary nature, or other issues. In drafting their report, rapporteurs may consult with relevant experts and stakeholders. They are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs. Reports adopted at committee level are then examined and voted on in plenary. Rule 55

Reports - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for each report in the responsible committee to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

Opinions - as rapporteur

Committees may draft an opinion to a report of the responsible committee covering the elements linked to their committee remit. Rapporteurs of such opinions are also responsible for the drafting of compromise amendments and negotiations with shadow rapporteurs of the opinion. Rule 56, Rule 57, Annex VI

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing 'Erasmus': the Union programme for education, training, youth and sport and repealing Regulation (EU) No 1288/2013

04-12-2018 EMPL_AD(2018)628472 PE628.472v02-00 EMPL
Emilian PAVEL

OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing a European Labour Authority

23-10-2018 LIBE_AD(2018)623868 PE623.868v03-00 LIBE
Emilian PAVEL

OPINION on implementation report on Erasmus +

17-11-2016 EMPL_AD(2016)589123 PE589.123v02-00 EMPL
Emilian PAVEL

Opinions - as shadow rapporteur

Political groups designate a shadow rapporteur for an opinion to follow progress and negotiate compromise texts with the rapporteur. Rule 215

OPINION on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 2010/13/EU on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administrative action in Member States concerning the provision of audiovisual media services in view of changing market realities

03-02-2017 LIBE_AD(2017)593952 PE593.952v03-00 LIBE
Angelika MLINAR

OPINION Implementation of the European Fund for Strategic Investments

31-01-2017 EMPL_AD(2017)585729 PE585.729v02-00 EMPL
Romana TOMC

OPINION on Erasmus+ and other instruments to encourage mobility in the context of VET - an approach based on lifelong learning

13-01-2016 EMPL_AD(2016)569480 PE569.480v02-00 EMPL
Enrique CALVET CHAMBON

Motions for resolutions

Motions for resolutions are tabled on topical issues, at the request of a committee, a political group or at least 5% of the Members, and voted on in plenary. Rule 132, Rule 136, Rule 139, Rule 144.

Oral questions

Questions for oral answer with debate, addressed to the European Commission, the Council or the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union can be tabled by a committee, a political group or at least 5% of Parliament’s members. Rule 136

Other parliamentary activities

Written explanations of vote

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Establishing Horizon Europe – laying down its rules for participation and dissemination (A8-0401/2018 - Dan Nica) RO

17-04-2019

Încurajarea inovării la nivel european este fără dar și poate o prioritate majoră pentru UE. Aceasta trebuie să se realizeze în paralel cu asigurarea condițiilor de finanțare, de cercetare, dar și de diseminare a rezultatelor obținute de specialiștii europeni. Nu trebuie să uităm faptul că, la nivel global, Europa, deși lideră în anumite domenii, pare să fi rămas în urma unor state precum SUA sau China în cercetarea realizată cu privire la noile tehnologii, precum și cu materializarea acestora în afaceri de succes.
Vreau sa îl felicit pe raportor pentru munca depusă.

Promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services (A8-0444/2018 - Christel Schaldemose) RO

17-04-2019

Instituirea unor noi modele de afaceri la nivel european este un lucru benefic pentru consumatori, dar și pentru antreprenori. Prioritatea Uniunii Europene însă trebuie să fie aceea de a promova principiile de echitate și transparență pentru furnizori de servicii intermediare online.

Better enforcement and modernisation of EU consumer protection rules (A8-0029/2019 - Daniel Dalton) RO

17-04-2019

Guvernul României a subliniat de doi ani de zile faptul că mulți producători occidentali inundă piețele din Europa Centrală și de Est cu produse de o calitate inferioară celor oferite în Occident. În sfârșit, Comisia Europeană a investigat faptele semnalate inclusiv de către Guvernul României, dovedindu-se, desigur, că acestea erau adevărate. Este vremea ca toți consumatorii din toate statele membre să se bucure de dreptul de a putea alege produsele dorite, având siguranța că acestea nu vor diferi calitativ de la o țară la alta.
Nu în ultimul rând, aceste practici ale unor companii occidentale ne demonstrează încă o dată cât este de important, așa cum guvernul României a susținut, să încurajăm și să sprijinim producătorii autohtoni, inclusiv prin facilitarea unui acces mai bun al acestora pe piețe.

Written questions

Members can submit a specific number of questions to the President of the European Council, the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission/High Representative of the Union, for written answer. Rule 138, Annex III

Written declarations (up to 16 January 2017)

**This instrument no longer exists since 16 January 2017**. A written declaration was an initiative on a matter falling within the EU’s competence. It could be co-signed by Members within a 3 month period.

Written declaration on the assessment of the impact of Regulation (EU) No 211/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 on the citizens’ initiative

12-09-2016 P8_DCL(2016)0087 Lapsed
Victor NEGRESCU Tomáš ZDECHOVSKÝ Roberta METSOLA Michał BONI Ivan JAKOVČIĆ Laura FERRARA Emilian PAVEL Nicola CAPUTO Tibor SZANYI Patricija ŠULIN
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 45 - 13-12-2016

Written declaration on encryption

12-09-2016 P8_DCL(2016)0073 Lapsed
Nicola CAPUTO Doru-Claudian FRUNZULICĂ Miroslav POCHE Patricija ŠULIN José BLANCO LÓPEZ Emilian PAVEL Takis HADJIGEORGIOU Marlene MIZZI Tibor SZANYI Péter NIEDERMÜLLER Momchil NEKOV Eva MAYDELL Brian HAYES Maria GRAPINI Tomáš ZDECHOVSKÝ Liisa JAAKONSAARI Lynn BOYLAN Therese COMODINI CACHIA Beatrix von STORCH Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU Alberto CIRIO Claudia ȚAPARDEL Victor NEGRESCU Barbara KAPPEL Georgios EPITIDEIOS Eleftherios SYNADINOS
Date opened : 12-09-2016
Lapse date : 12-12-2016
Number of signatories : 56 - 13-12-2016

Written declaration on achieving full visa reciprocity with the United States of America

06-06-2016 P8_DCL(2016)0058 Lapsed
Momchil NEKOV Demetris PAPADAKIS Bogdan Brunon WENTA Takis HADJIGEORGIOU Emilian PAVEL Nicola CAPUTO Norica NICOLAI Tonino PICULA Marek PLURA Jozo RADOŠ Ivan JAKOVČIĆ Doru-Claudian FRUNZULICĂ
Date opened : 06-06-2016
Lapse date : 06-09-2016
Number of signatories : 66 - 07-09-2016

Declarations

Original signed/dated declaration archived by the European Parliament.