Pär HOLMGREN : Past meetings 

EU:s klimat och energipolitk (staff level) 
- Svensk energi, Bryssel  
Member
svensk energi  
EU:s och FoI (staff level) 
- European parliament  
Member
vinnova (917180932029-87)  
Humanitarian support in climate-related disasters 
- EU Paviljongen, Madrid  
Member
IFRC, (132236315085-89)  
Dialoglunch om EU:s vattenpolitik 
- Stockholm Region EU Office  
Member
-
ENVI 
SKL, Svenskt Vatten, Svenskt Näringsliv, Stockholm Region EU Office  
EU, sjöfart och hamnar 
- Europaparlamentet, Bryssel  
Member
-
TRAN 
Ystad hamn  
EU:s miljö och transportpolitik 
- Exki, Place Luxembourg  
Member
Scania (3305029916-47)  
EU:s klimatpolitik (staff level) 
- Europaparlamentet, Bryssel  
Member
Svenskt näringsliv  
EU:s indstri och klimatpolitik 
- Europaparlamentet, Bryssel  
Member
Jernkontoret, (76331988454-11)  
EU:s industri och klimatpolitik 
- Europaparlamentet, Bryssel  
Member
Boliden, (482997418651-48)  
Övergripande folkhälsofrågor - inför mandatperioden  
- Europaparlamentet, Bryssel  
Member
-
ENVI 
IOGT-NTO  

Contact