Please fill this field
Sándor RÓNAI Sándor RÓNAI
Sándor RÓNAI

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament

Member

Hungary - Demokratikus Koalíció (Hungary)

Date of birth : , Budapest

Written explanations of vote Sándor RÓNAI

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Sustainable rail market in view of COVID-19 outbreak HU

17-09-2020

A Covid19-világjárvány súlyos gazdasági sokkhoz vezetett, amelynek jelentős negatív hatásai mutatkoznak az Európai Unióban és világszerte, és amely egyúttal számos fizetésképtelenségi esethez és likviditási hiányhoz vezethet a vasúti ágazatban. Az probléma ellátási lánc egészét érinti, és hatással van a vasúttársaságokra, a fuvaroztatókra és a logisztikai vállalkozásokra, pénzügyi következményei a pályahálózat-működtetőket és a kiszolgáló létesítmények üzemeltetőit is sújtják. Ezen rendelet kiegészíteni hivatott a vasúttal kapcsolatos meglévő keretet annak érdekében, hogy a nemzeti hatóságok és a vasúti ágazat érdekelt felei könnyebben kezelhessék a járvány számos negatív következményét, és reagálhassanak a vasúti ágazat sürgős szükségleteire mindaddig, amíg ezen következmények fennállnak. Az intézkedések különösen a vasúti infrastruktúra használatáért fizetendő pályahasználati díjak elengedésére, csökkentésére vagy halasztására, valamint a foglalási díjak elengedésére vonatkoznak. A vasúti ágazat stratégiai jelentőséggel bír az Európai Unió számára, ezért szavazatommal támogattam a javaslat elfogadását.

Draft amending budget no 8: Increase of payment appropriations for the Emergency Support Instrument to finance the COVID-19 vaccines strategy and for the impact of the Corona Response Investment Initiative Plus (C9-0290/2020 - Monika Hohlmeier) HU

17-09-2020

A 8. költségvetés-módosítási tervezet célja, hogy 6,2 Mrd. EUR összeggel növelje a kifizetési előirányzatokat annak érdekében, hogy egyrészt biztosítani tudja az uniós oltóanyag-stratégia további finanszírozását a Szükséghelyzeti Támogatási Eszközön keresztül, másrészt fedezni tudja a megnövekedett kifizetési igényeket a kohéziós politika számára a koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezés (CRII+) elfogadása után. Az uniós oltóanyag-stratégia segítségével támogatjuk a biztonságos, minőségi és hatékony vakcinák kifejlesztését, lehetővé téve, hogy a tagállamok és lakosságuk a lehető leghamarabb, méltányosan és megfizethető áron hozzájuthasson az oltóanyaghoz. Emellett az Európai Unió vezető szerepet vállal a globális szolidaritás terén is. A koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezésen keresztül rendkívüli rugalmasságot biztosítunk az Európai Strukturális és Beruházási Alapokból származó fel nem használt támogatások mozgósítására, amely kiemelt szerepet játszik a koronavírus-járvány által leginkább sújtottak megsegítésére. Így szavazatommal támogattam a javaslatot.

The importance of urban and green infrastructure - European Year of Greener Cities 2022 (B9-0243/2020) HU

17-09-2020

Jelenleg az Európai Unió lakosságának több, mint 75%-a él nagyvárosokban, városokban vagy elővárosi régiókban. A COVID-19-járvány és a nyári hőhullámok során mindannyian megtapasztalhattuk, hogy milyen jelentőséggel bírnak a városi zöld területek. Az éghajlatváltozás különösen érinti ezeket az erősen beépített területeket, ezért ezek a zöld területek egyre fontosabbá válnak számunkra. Az Európai Parlament azt javasolta, hogy 2022 legyen a „környezetbarátabb városok európai éve”. A program célja, hogy felhívja a figyelmet az épített környezetben található zöld területek fontosságára, amelyek nemcsak a biodiverzitás megőrzéséhez, a tisztább levegőhöz, és talajhoz járulnak hozzá, hanem a stressz csökkentésében is szerepet játszanak. Nagyobb hangsúlyt kell fektetni többek között a zöld infrastruktúrára, a tetők és homlokzatok zöldítésére, a gyalogos és kerékpáros közlekedésre, az újrafelhasználásra és a hulladék mennyiségének csökkentésére. További cél a városi és iskolai kertészetek, közösségi kertek fejlesztése és támogatása, illetve ezekhez kapcsolódóan a gyermekek környezetvédelmi oktatása. Szavazatommal támogattam az indítványt, amely arra irányul, hogy 2022 a környezetbarátabb városok európai éve legyen.

Amending Decision No 1313/2013/EU on a Union Civil Protection Mechanism (A9-0148/2020 - Nikos Androulakis) HU

16-09-2020

Az uniós polgári védelmi mechanizmust 2001-ben hozták létre a természeti és egyéb katasztrófák, biológiai, vegyi és nukleáris balesetek megelőzése, azokra való felkészülés és reagálás javítása céljából. Ha a vészhelyzet mértéke meghaladja egy ország reagálási képességét, akkor segítségnyújtást kérhet a mechanizmuson keresztül. Az uniós polgári védelmi mechanizmus révén az EU más európai országokkal együtt kulcsszerepet játszik az Európában és a világ más tájain kialakuló válsághelyzetek kezelésének koordinálásában. A koronavírus-járvány azonban megmutatta a mechanizmus hiányosságait, és felhívta a figyelmünket arra, hogy meg kell erősítenünk annak három pillérét: a megelőzést, a felkészültséget és a válaszadást. A mechanizmusra vonatkozó módosítások között szerepel többek között a költségvetés ambiciózus kibővítése, a közös, uniós rezilienciacélok és a célzott közbeszerzések bevezetése. A klímaváltozás korszakában biztosak lehetünk abban, hogy lesznek még hasonló katasztrófák, amelyekre most kell felkészülnünk. Mindezek miatt szavazatommal támogattam az uniós polgári védelmi mechanizmus megerősítésére vonatkozó javaslatokat.

Proposal for a Council decision authorising Portugal to apply a reduced rate of excise duty on certain alcoholic products produced in the autonomous regions of Madeira and the Azores (A9-0140/2020 - Younous Omarjee) HU

14-09-2020

. – Az Európai Unió bizonyos sajátos jellegű területei (Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique, Réunion, Saint Barthélemy, Saint Martin, az Azori-szigetek, Madeira és a Kanári-szigetek) tekintetében jellemzőik és korlátaik figyelembevételével egyedi intézkedéseket foganatosított, amelyek ezen területek (távoli fekvése, szigetjellege, kis mérete, kedvezőtlen domborzati és éghajlati viszonyai és néhány terméktől való gazdasági függése okán kialakult) hátrányos helyzetét hivatottak javítani. A Tanács döntése a Portugáliára és szigeteire vonatkozó intézkedések kiterjesztése által lehetővé teszi, hogy az ország csökkentse a kivetett fogyasztási adót helyileg gyártott rum és más szeszesitalok tekintetében Madeira, az Azori-szigetek és a kontinentális Portugália között, tekintettel arra, hogy a jelenlegi piaci helyzetben megnehezült ezen termékek gyártása és eladása is. Szavazatommal támogattam a javaslat elfogadását.

Temporary measures concerning the validity of certificates and licences (omnibus) HU

15-05-2020

A Covid19 járvány és a következtében kialakult válság óriási kihívások elé állítja a hatóságokat, polgárokat és gazdasági szereplőket, különösen a fuvarozókat. A rendelet célja, hogy átmeneti intézkedéseket hozzon a közúti és vasúti közlekedés, a belvízi hajózás és tengerbiztonság területén okozott rendkívüli körülmények kezelésére. Az intézkedések között szerepel egyes bizonyítványok és engedélyek megújítására és érvényességi idejének meghosszabbítására megállapított határidők kiterjesztése és az egyes időszakos ellenőrzések és továbbképzések elhalasztása. Ennek megfelelően, szavazatommal támogattam a rendelet elfogadását.

Discharge 2018: General budget of the EU – European Economic and Social Committee (A9-0078/2020 - Tomáš Zdechovský) HU

14-05-2020

A Költségvetési Ellenőrző Bizottság jelentésében azt indítványozta, hogy az Európai Parlament halassza el az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) főtitkára számára az EGSZB 2018. évi pénzügyi évre szóló költségvetésének végrehajtására vonatkozó mentesítés megadásáról szóló határozatát. A Számvevőszék megállapításai alapján az igazgatási kiadásokkal kapcsolatos kifizetések összességükben lényegi hibától mentesek voltak, és a megvizsgált felügyeleti és kontrollrendszerek eredményesen működtek. Azonban az adott évben több zaklatási eset került bejelentésre, melyeknél az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) folytatott vizsgálatokat. A kivizsgálás lezártával az OLAF jelentését és ajánlásait az EGSZB elnöke elé terjesztette, akinek az ajánlások nyomon követéséről és a jogsértés orvosolása érdekében hozott intézkedésekről legkésőbb 2020 szeptemberéig kell tájékoztatnia a mentesítésért felelős hatóságot. Ennek megfelelően támogattam a javaslat elfogadását, így a mentesítés megadásáról szóló határozat elhalasztását.

A safety net to protect the beneficiaries of EU programmes: setting up an MFF contingency plan (A9-0099/2020 - Jan Olbrycht, Margarida Marques) HU

13-05-2020

. – A többéves pénzügyi keret vészhelyzeti tervének célja, hogy egy biztonsági háló létrehozásával az uniós programok kedvezményezettjei védve legyenek arra az esetre, ha a 2021 és 2027 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keretről nem születik megállapodás annak 2021. január 1-i hatálybalépéséig. Ezen vészhelyzeti tervnek biztosítania kell az uniós költségvetés végrehajtásának folytonosságát és választ kell adnia a koronavírus-járvány okozta társadalmi és gazdasági kihívásokra. Az Európai Parlament kéri a Bizottságot, hogy legkésőbb 2020. június 15-ig nyújtson be javaslatot a vészhelyzeti tervre. Szavazatommal támogattam a javaslat elfogadását.

International road passenger transport services by coach and bus in the border regions: cabotage operations between Germany and Switzerland (A9-0006/2020 - Markus Ferber) HU

13-05-2020

Németország és Svájc között a határ menti területeken a közúti forgalom jelentős, sok ott lakó ingázik az országok között. Az országok számára az egymással meglévő autóbuszos közlekedésről szóló kétoldalú megegyezés olyan módosítása, amely a kabotázstevékenység engedélyezésére irányul, kedvező hatású, hiszen hozzáférhetőbbé és vonzóbbá teheti az autóbusszal történő utazást, amely hosszútávon klímavédelmi okokból is előnyös, hiszen a napi szinten ingázó polgárok autóhasználatát és ezzel károsanyag-kibocsátásukat is jelentősen csökkenti. A döntés továbbá több választási lehetőséget biztosít a határ két oldalán élő és dolgozó emberek számára, amennyiben javítja a közlekedési összeköttetést. Ezért szavazatommal támogattam a javaslat elfogadását.

International road passenger transport services by coach and bus in the border regions: cabotage operations between Italy and Switzerland (A9-0007/2020 - Markus Ferber) HU

13-05-2020

Olaszország és Svájc között a határ menti területeken a közúti forgalom jelentős, sok ott lakó ingázik az országok között. Az országok számára egy autóbuszos közlekedésről és kabotázstevékenység engedélyezéséről szóló kétoldalú megegyezés kedvező hatású, hiszen hozzáférhetőbbé és vonzóbbá teheti az autóbusszal történő utazást, amely hosszútávon klímavédelmi okokból is előnyös, hiszen a napi szinten ingázó polgárok autóhasználatát és ezzel károsanyag-kibocsátásukat is jelentősen csökkenti. A döntés továbbá több választási lehetőséget biztosít a határ két oldalán élő és dolgozó emberek számára, amennyiben javítja a közlekedési összeköttetést. Ezért szavazatommal támogattam a javaslat elfogadását.

Contact

Bruxelles

Strasbourg