Miroslav ČÍŽ : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Numerical strength of committees (B9-0039/2020) SK  
 

Vzhľadom na aktuálnu politickú situáciu sa javí, že Veľká Británia koncom tohto mesiaca naozaj opustí EÚ a napriek tomu, že ja osobne to nepovažujem za šťastné rozhodnutie, musíme byť čo najlepšie pripravení na všetky dopady Brexitu, vrátane tých čo sa týkajú priamo EP. Keďže od 1. februára sa odchodom britských poslancov zníži celkový počet europoslancov, museli sme podľa toho upraviť aj číselné zloženie politických skupín v jednotlivých stálych výboroch EP po Brexite.

Protocol to the Agreement between the EU, Iceland and Norway concerning the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in a Member State or in Iceland or Norway regarding the access to Eurodac for law enforcement purposes (A9-0053/2019 - Jadwiga Wiśniewska) SK  
 

V tomto prípade išlo iba o technickú úpravu, ktorá umožní Islandu a Nórsku požadovať porovnanie údajov o odtlačkoch prstov s údajmi vloženými inými štátmi a uloženými v databáze Eurodac, v prípadoch keď sa snažia zistiť totožnosť alebo získať ďalšie informácie týkajúce sa osoby podozrivej zo závažného trestného činu alebo terorizmu alebo týkajúce sa obete.

EU-China Agreement on certain aspects of air services (A9-0041/2019 - Tomasz Piotr Poręba) SK  
 

Ešte v júni 2003 na základe rozhodnutí Súdneho dvora v prípadoch tzv. otvoreného neba poverila Rada EÚ Európsku komisiu, aby začala rokovania s tretími krajinami o nahradení určitých ustanovení v existujúcich dvojstranných dohodách o leteckých službách dohodou na úrovni Únie (tzv. horizontálne poverenie). Takýmito dohodami sa má zabrániť diskriminácii a umožniť všetkým leteckým dopravcom EÚ prístup k letovým trasám medzi EÚ a tretími krajinami. Dnes sme schválili dohodu, ktorú Komisia vyrokovala s Čínou.

Common system of value added tax as regards the special scheme for small enterprises (A9-0055/2019 - Inese Vaidere) SK  
 

Malé a stredné podniky (MSP) tvoria nesmierne dôležitú časť národných ekonomík jednotlivých členských štátov, ako aj celej EÚ. Prispievajú nie len k tvorbe pracovných miest, vytváraniu pridanej hodnoty ale aj zahraničnému obchodu. Cieľom tejto smernice je zaviesť nové pravidlá na zníženie administratívnej záťaže a nákladov na dodržiavanie predpisov pre MSP a pomôcť pri vytváraní fiškálneho prostredia, ktoré pomôže MSP rásť a uskutočňovať cezhraničný obchod efektívnejšie. Zlepší sa ním podnikateľské prostredie pre MSP a majiteľom malých podnikov a začínajúcim podnikateľom zjednoduší cezhraničné pôsobenie.

The European Green Deal (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) SK  
 

Toto uznesenie je reakciou Európskeho parlamentu na návrh predsedníčky Európskej komisie o Európskom ekologickom dohovore. Aj ja osobne vítam a podporujem ambiciózny plán udržateľných investícií, ktorý by mal pomôcť financovať prechod na uhlíkovo neutrálne hospodárstvo. Som rád, že naše uznesenie tiež poukazuje na nevyhnutnosť zabezpečiť adekvátne prostriedky pre mechanizmus spravodlivej transformácie, aby boli chránení občania v najviac postihnutých regiónoch.
Musíme brať tiež do úvahy, že nie všetky tretie krajiny majú rovnako vysoké ambície v oblasti klímy ako my, no to nemôže zvýhodňovať ich pozíciu. Podporujem preto výzvu, aby sme prijali mechanizmus kompenzačných opatrení na hraniciach EÚ, aby sme zabránili tzv. úniku uhlíka (carbon leakage). To sú situácie, ktoré by mohli nastať, ak by z dôvodu nákladov súvisiacich s politikou v oblasti klímy mali podniky presunúť výrobu do iných krajín s obmedzenými emisnými obmedzeniami, čo by mohlo viesť k zvýšeniu ich celkových emisií.

Implementing and monitoring the provisions on citizens’ rights in the Withdrawal Agreement (B9-0031/2020) SK  
 

Európsky parlament sa od začiatku procesu vystúpenia VB z EÚ jasne a nahlas zasadzoval za práva občanov - jednak občanov EÚ v Spojenom kráľovstve ako aj občanov Spojeného kráľovstva žijúcich v EÚ. Dohoda o vystúpení podlieha na základe čl. 50 Zmluvy o EÚ schváleniu Európskym parlamentom. Dnes sme jasne upozornili na to, že pred tým, ako v pléne budeme o tejto dohode hlasovať sa budeme zaujímať záruky týkajúce sa ochrany práv občanov. V ostatnom období sme počuli mnohé svedectvá mnohých občanov EÚ žijúcich v Spojenom kráľovstve, ktoré dokazujú, že situácia nie je ideálna. Ako problematická sa javí britská pobytová schéma pre občanov EÚ (tzv. EU Settlement Scheme), ktorá je založená na podávaní žiadostí, absencia fyzického dokladu pre úspešných žiadateľov a dostupnosť súvisiacich služieb.

Annual report 2018 on the human rights and democracy in the world and the European Union's policy on the matter (A9-0051/2019 - Isabel Wiseler-Lima) SK  
 

V tomto prípade išlo o tradičnú výročnú správu Európskeho parlamentu v ktorom sme zhodnotili stave ľudských práv a demokracie vo svete a politike EÚ za rok 2018. Okrem iného v nej vyjadrujeme znepokojenie nad útokmi na demokraciu a právny štát na celom svete a zdôraznili dôležitosť občianskej spoločnosti, ktorá umožňuje flexibilné, včasné a účinné reakcie na režimy, ktoré porušujú medzinárodné právo, ľudské práva a demokratické zásady. Iste, o niektorých pohľadoch možno diskutovať, hlavne z hľadiska rovnakého prístupu, ale celková správa znamená prínos.

Annual report on the implementation of the common foreign and security policy (A9-0054/2019 - David McAllister) SK  
 

Súčasné globálne výzvy sú tak komplexné a náročné, že žiaden členský štát sa s nimi nedokáže účinne popasovať sám. V tomto uznesení sme upozornili na to, že svet čelí globálnemu presunu moci, pričom geopolitická konkurencia sa stáva silným trendom. Tiež sme vyjadrili plnú podporu rozhodnutiu novej predsedníčky EK Ursuly von der Leyen zmeniť Európsku komisiu na „geopolitickú komisiu“.

Annual report on the implementation of the common security and defence policy (A9-0052/2019 - Arnaud Danjean) SK  
 

Moje vyjadrenie o komplexnosti problémov s ktorými sa musíme v dnešnej dobe pasovať platí tak pre oblasť zahraničnej ako aj obrannej politiky. V tomto uznesení Európsky parlament uvádza, že EÚ musí rozvíjať, posilňovať a dosahovať svoju európsku strategickú autonómiu. Ozbrojené konflikty vyvolávajúce masívne vysídľovanie obyvateľstva, terorizmus, kybernetické útoky, hybridné hrozby, oslabenie úsilia o odzbrojovanie, energetická neistota ako aj zmena podnebia spôsobujú neistotu a nepredvídateľnosť bezpečnostného prostredia Európskej únie. Preto je potrebné pokračovať v ďalšej integrácii EÚ v oblasti bezpečnosti a obrany.

European Parliament's position on the Conference on the Future of Europe (B9-0036/2020, B9-0037/2020, B9-0038/2020) SK  
 

Súhlasil som s týmto uznesením, keďže mám za to, že občania, a hlavne mladí ľudia, by mali byť stredobodom nadchádzajúcich diskusií o tom, ako riešiť vnútorné a vonkajšie problémy Únie, keďže ich sa budúcnosť EÚ bytostne dotýka. Európsky parlament týmto ako prvý predstavil svoju víziu o tom, ako by mala Konferencia o budúcnosti Európy vyzerať.
Mám za to, že ak sa nám podarí túto konferenciu zorganizovať správne, bude predstavovať jedinečnú príležitosť ako sa priamo zapojiť s občanmi do zmysluplného dialógu tak, aby mali možnosť vyjadriť svoje nápady, návrhy a predstaviť vlastnú víziu Európy. Preto považujem za nevyhnutné, aby boli zapojení ľudia zo všetkých demografických skupín, ako aj zástupcovia občianskej spoločnosti a zainteresované strany na európskej, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Ako bude Konferencia nakoniec vyzerať bude záležať od dohody medzi EP, Radou a Európskou komisiou. Je dôležité nájsť vhodné organizačné formy a odstraňovať riziko formalizovania.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. ALTIERO SPINELLI
  11G154
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. LOUISE WEISS
  T05137
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postal address 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 11G154
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: