Marianne VIND : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Children rights in occasion of the 30th anniversary of the Convention of the Rights of the Child (B9-0178/2019, B9-0179/2019, B9-0180/2019) DA  
 

Socialdemokratiet står fast på, at asyl-, justits-, flygtninge- og integrationspolitikken er og forbliver et dansk anliggende. Denne beslutning fra Europa-Parlamentet ændrer ikke på, at Danmark på disse områder er dækket af det danske retsforbehold.
Socialdemokratiet i Europa-Parlamentet har stemt imod delelementer i beslutningsteksten, der opfordrer Unionens medlemsstater til bl.a. hjemtagelse af fremmedkrigeres børn. Vi mener ikke, at børnekonventionen i sig selv er et argument for, at EU skal diktere denne del af den danske flygtninge- og udlændingepolitik. Endelig har vi afstået fra at stemme på en række områder, som omfattes af det danske retsforbehold, og som derfor ikke påvirker den danske retspolitik.
Vi mener ikke, at børnekonventionen i sig selv er et argument for yderligere EU-integration. Den eksisterende arbejdsdeling mellem medlemsstater og EU bør respekteres, hvori rapporten på flere områder går for langt i forhold til et fælles migrations- og asylsystem.
Dog må der heller ikke herske tvivl om, at vi danske socialdemokrater i Europa-Parlamentet støtter børnekonventionen og anerkender børns ret til særlig beskyttelse og princippet om hensyn til barnets tarv. Børnekonventionen er vigtig og skal efterleves internationalt, som den også bliver i Danmark.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. ALTIERO SPINELLI
  11G354
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. LOUISE WEISS
  T05053
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postal address 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 11G354
  1047 Brussels
   
  Contact data: