Please fill this field
Linea SØGAARD-LIDELL Linea SØGAARD-LIDELL
Linea SØGAARD-LIDELL

Renew Europe Group

Member

Denmark - Venstre, Danmarks Liberale Parti (Denmark)

Date of birth : , Aarhus

Home Linea SØGAARD-LIDELL

Member

ENVI
Committee on the Environment, Public Health and Food Safety
DACP
Delegation to the ACP-EU Joint Parliamentary Assembly

Substitute

ECON
Committee on Economic and Monetary Affairs
D-JP
Delegation for relations with Japan

Most recent activities

EU coordinated action to combat the COVID-19 pandemic and its consequences DA

17-04-2020
Written explanations of vote

Venstre er enig i den støtte og respekt for de mange, der lider menneskelige eller økonomiske tab, og for dem, der kæmper for at få vores samfund til at hænge sammen, som beslutningen erklærer. Vi er også enige i at lade EU strække sig så langt som overhovedet muligt for at hjælpe medlemsstaterne og understøtte de ramte regioner og erhverv, vel at mærke inden for de nuværende traktatmæssige og institutionelle rammer.
Venstres delegation har valgt ikke at stemme for beslutningsforslaget, fordi vi ikke kan støtte følgende elementer:
1) At covid-19-krisen bruges som foranledning til at gennemføre omfattende ændringer af EU-traktaten.
2) Kravet om en ubetinget afvikling af den midlertidige grænsekontrol.
3) En permanent europæisk genforsikring af nationale arbejdsløshedsordninger.
4) En kraftig forøgelse af næste MFF, udstedelse af europæiske kriseobligationer og udskrivelse af nye indtægter til EU i form af skatter og afgifter.
5) Kritikken af medlemsstaternes egenhændige tiltag i beskyttelsen af deres borgere.

Contact

Bruxelles

Strasbourg