Please fill this field
Miriam LEXMANN Miriam LEXMANN
Miriam LEXMANN

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Slovakia - Kresťanskodemokratické hnutie (Slovakia)

Date of birth : , Bratislava

Home Miriam LEXMANN

Member

AFET
Committee on Foreign Affairs
EMPL
Committee on Employment and Social Affairs
D-BY
Delegation for relations with Belarus
DEPA
Delegation to the Euronest Parliamentary Assembly

Substitute

SEDE
Subcommittee on Security and Defence

Most recent activities

Conclusions of the extraordinary European Council meeting of 17-21 July 2020 (B9-0229/2020) SK

23-07-2020
Written explanations of vote

. – Návrh uznesenia o záveroch z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady som podporila, hoci som zvažovala všetky alternatívy vzhľadom na to, že samotné uznesenie som považovala za príliš kritické k Rade a členským štátom. Zároveň si tiež plne uvedomujem veľké možnosti, ale aj riziká, hlavne pre ďalšie generácie, ktoré tento návrh so sebou prináša. Na druhej strane si však myslím, že Európsky parlament ako jediný volený orgán zastupujúci občanov EÚ by mal mať možnosť vyjadriť názor pri tak dôležitých a historicky bezprecedentných rokovaniach a zároveň by jeho názor mal byť prijatý s plnou vážnosťou. Taktiež sa stotožňujem s mnohými výhradami, ktoré vyjadrilo uznesenie, a to najmä s tými, ktoré sa týkali škrtov v rámci nového viacročného finančného rámca v oblastiach, ktoré považujem v prebiehajúcej koronakríze za veľmi dôležité – veda, výskum, zdravotníctvo, ale napríklad aj obrana a bezpečnosť. Taktiež súhlasím s výzvami na rozumné a udržateľné využívanie poskytnutých financií. Hoci som nesúhlasila s niektorými ďalšími kritickými časťami uznesenia, celkový zmysel a cieľ uznesenia – pokračovať vo výmene názorov a pozícií medzi Radou a EP, čo vždy môže viesť k zlepšeniu návrhu - ma presvedčil o jeho podpore v konečnom hlasovaní. V tomto ohľade považujem za dôležitú aj samotnú kontrolu prísneho dodržiavania princípu subsidiarity.

Guidelines for the employment policies of the Member States (A9-0124/2020 -José Gusmão) SK

10-07-2020
Written explanations of vote

. – Správu o návrhu rozhodnutia Rady o usmerneniach pre politiky zamestnanosti členských štátov som podporila, keďže som sa na jej vytváraní aktívne podieľala v rámci Výboru pre zamestnanosť a mnohé z mojich návrhov sa prepracovali do záverečného textu. Myslím si, že sa nám celkovo podarilo vytvoriť vyváženú správu, ktorá myslí na všetkých vrátane znevýhodnených skupín a osôb so zdravotným postihnutím a stanovuje jasný cieľ vytvorenia dynamických, inkluzívnych a na budúcnosť zameraných trhov práce. Veľmi ma potešilo, že moje návrhy na adekvátne započítanie materskej a rodičovskej dovolenky do dôchodkových nárokov, podpora neziskových a charitatívnych organizácií, ktoré pomáhajú najmä znevýhodneným skupinám či väčšie zohľadňovanie želaní seniorov zotrvať na trhu práce alebo naopak odísť do dôchodku našli dostatočnú podporu nielen medzi kolegami vo výbore pre zamestnanosť, ale aj v pléne. Myslím si preto, že navrhnuté odporúčania majú potenciál zlepšiť situáciu na trhoch práce, ale najmä brať do úvahy znevýhodnené skupiny a zároveň vytvárať stimuly pre udržateľné pracovné miesta.

Draft amending budget no 5 to the general budget 2020 Continuation of the support to refugees and host communities in response to the Syria crisis in Jordan, Lebanon and Turkey (A9-0127/2020 - Monika Hohlmeier) SK

10-07-2020
Written explanations of vote

. – Návrh uznesenia o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu, prostredníctvom ktorého bude umožnené pokračovanie poskytovanej pomoci utečencom a hostiteľským komunitám v Jordánsku, Libanone a Turecku v reakcii na krízu v Sýrii som podporila. Vojna v Sýrii trvá už neuveriteľných 9 rokov a za tento dlhý čas preukálo Jordánsko, Libanon a Turecko obrovskú solidaritu s ľuďmi, ktorí boli v dôsledku tejto vojny nútení opustiť svoje domovy a hľadať útočisko v okolitých krajinách. Práve preto súhlasím s návrhom finančne pomôcť týmto krajinám zvládať nápor utečencov a realokovať dodatočných 100 miliónov eur na financovanie projektov na podporu vzdelávania, zdravia, sanitácie či prístupu k vode.

Contact

Bruxelles

Strasbourg