Please fill this field
Dorien ROOKMAKER Dorien ROOKMAKER
Dorien ROOKMAKER

Non-attached Members

Netherlands - GO Realisme & Daadkracht (Netherlands)

Date of birth : ,

Home Dorien ROOKMAKER

Member

TRAN
Committee on Transport and Tourism

Most recent activities

Temporary measures concerning the validity of certificates and licences (omnibus) NL

15-05-2020
Written explanations of vote

. – Je zou willen dat de termijn verbonden aan licenties en certificaten, zoals rijbewijzen en paspoorten, maar ook vergunningen structureel wordt verlengd. De geldigheid verlengen van dergelijke documenten brengt veel gedoe en kosten met zich mee, voor burgers en overheden. Omdat overheden nu in de knel komen door Covid-19 en niet tijdig kunnen leveren worden de termijnen verlengd op voorstel van de Commissie. Als dat in tijden van Covid-19 zonder risico kan, kan het na deze crisis ook. Daarom zijn we nu vóór de tijdelijke verlenging van termijnen en zullen we werken aan een structurele verlenging van de termijnen, zodat de burger niet op kosten wordt gejaagd en de bureaucratie tot een minimum wordt beperkt.

Discharge 2018: EU general budget - European Parliament (A9-0021/2020 - Maria Grapini) NL

14-05-2020
Written explanations of vote

. – Van een intern controle rapport kan je leren. Maar niet als je dat na twee jaar uitbrengt. Van een tijdige rapportage gaat een preventieve werking uit. Maar als je pas na twee jaar met een rapport komt, zijn de verantwoordelijken gevlogen en de kans dat met kritische opmerkingen en aanbevelingen iets wordt gedaan is nihil. Daarom heb ik, om een signaal af te geven mijn stem onthouden. GO pleit voor een controle cyclus die in het opvolgend jaar wordt afgesloten met een rapport. Zoals het nu gaat is de controle een verspilling van geld en worden adviezen te weinig opgevolgd, zoals uit de rapporten blijkt.

Discharge 2018: European Union Agency for Network and Information Security (ENISA) (A9-0039/2020 - Ryszard Czarnecki) NL

14-05-2020
Written explanations of vote

. – Van een intern controle rapport kan je leren. Maar niet als je dat na twee jaar uitbrengt. Van een tijdige rapportage gaat een preventieve werking uit. Maar als je pas na twee jaar met een rapport komt, zijn de verantwoordelijken gevlogen en de kans dat met kritische opmerkingen en aanbevelingen iets wordt gedaan is nihil. Daarom heb ik, om een signaal af te geven mijn stem onthouden. GO pleit voor een controle cyclus die in het opvolgend jaar wordt afgesloten met een rapport. Zoals het nu gaat is de controle een verspilling van geld en worden adviezen te weinig opgevolgd, zoals uit de rapporten blijkt.

Contact

Bruxelles

Strasbourg