András GYÜRK : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Objection pursuant to Rule 112: Genetically modified cotton LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3) (B9-0170/2019) HU  
 

Magyarország kiemelten fontos stratégiai kérdésként kezeli a géntechnológiával módosított szervezetekkel kapcsolatos tevékenységek szabályozását és a magyar mezőgazdaság GMO-mentes státuszának megőrzését. Magyarország Alaptörvénye stratégiai célként tűzi ki Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdaságának biztosítását. A GMO-mentes státusz fenntartásából egyértelmű gazdasági előnyünk származik, mivel mezőgazdasági terményeink jelentős részét külföldön értékesítjük, és exportpiacaink a GMO-mentes termékekre tartanak igényt. Erre tekintettel, szavazatommal támogattam az állásfoglalási indítványt.

Objection pursuant to Rule 112: Genetically modified soybean MON 89788 (MON-89788-1) (B9-0169/2019) HU  
 

Magyarország kiemelten fontos stratégiai kérdésként kezeli a géntechnológiával módosított szervezetekkel kapcsolatos tevékenységek szabályozását és a magyar mezőgazdaság GMO-mentes státuszának megőrzését. Magyarország Alaptörvénye stratégiai célként tűzi ki Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdaságának biztosítását. A GMO-mentes státusz fenntartásából egyértelmű gazdasági előnyünk származik, mivel mezőgazdasági terményeink jelentős részét külföldön értékesítjük, és exportpiacaink a GMO-mentes termékekre tartanak igényt. Ezért szavazatommal támogattam az állásfoglalási indítványt.

Objection pursuant to Rule 112: Genetically modified maize MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 and sub- combinations MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 and NK603 × DAS-40278-9 (B9-0171/2019) HU  
 

Magyarország kiemelten fontos stratégiai kérdésként kezeli a géntechnológiával módosított szervezetekkel kapcsolatos tevékenységek szabályozását és a magyar mezőgazdaság GMO-mentes státuszának megőrzését. Magyarország Alaptörvénye stratégiai célként tűzi ki Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdaságának biztosítását. A GMO-mentes státusz fenntartásából egyértelmű gazdasági előnyünk származik, mivel mezőgazdasági terményeink jelentős részét külföldön értékesítjük, és exportpiacaink a GMO-mentes termékekre tartanak igényt. Erre tekintettel, szavazatommal támogattam az állásfoglalási indítványt.

Objection pursuant to Rule 112: Genetically modified maize Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 and genetically modified maize combining two, three, four or five of the single events Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 and GA21 (B9-0172/2019) HU  
 

Magyarország kiemelten fontos stratégiai kérdésként kezeli a géntechnológiával módosított szervezetekkel kapcsolatos tevékenységek szabályozását és a magyar mezőgazdaság GMO-mentes státuszának megőrzését. Magyarország Alaptörvénye stratégiai célként tűzi ki Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdaságának biztosítását. A GMO-mentes státusz fenntartásából egyértelmű gazdasági előnyünk származik, mivel mezőgazdasági terményeink jelentős részét külföldön értékesítjük, és exportpiacaink a GMO-mentes termékekre tartanak igényt. Erre tekintettel, szavazatommal támogattam az állásfoglalási indítványt.

Criminalisation of sexual education in Poland (B9-0166/2019, B9-0167/2019, B9-0168/2019) HU  
 

A szubszidiaritás elve alapján a Szerződés világosan rendelkezik a tagállami kompetenciákról. Az oktatáspolitika kialakítása a tagállamok jogosultsága. Mivel az Európai Parlamentnek nincs jogosultsága tagállami oktatási kérdésekbe beleszólni, szavazatommal nem támogattam a jelentést. Az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés 6. cikke alapján az oktatáspolitika olyan terület, amelyen az Európai Unió kizárólag a tagállamok intézkedéseit támogató, összehangoló vagy kiegészítő intézkedések végrehajtására vonatkozó hatáskörrel rendelkezik, míg a 82. cikk szerinti igazságügyi együttműködés büntetőügyekben kizárólag a tagállamok hatáskörébe tartozó terület.
Az állásfoglalási indítvány elfogadása és kihirdetése lényegében egy hatáskörtúllépés valósít meg, ultra vires döntés születik. A Szerződések szellemére, a nemzeti alkotmányokra és az uniós jog betartására való tekintettel nem szavaztam meg az állásfoglalási indítványt. Az Európai Parlamentnek, mint a jogalkotási eljárás egyik központi szereplőjének különös figyelmet kell fordítania az uniós jog betartására, a szubszidiaritás és az arányosság elvére, valamint a tagállamok és az Unió lojális együttműködésének elvére.

Financial assistance to Member States to cover serious financial burden inflicted on them following a UK's withdrawal from the EU without an agreement (A9-0020/2019 - Younous Omarjee) HU  
 

Magyarország a Bizottság javaslatát kezdeti fenntartásokkal fogadta, mivel nem tartjuk szerencsésnek a Szolidaritási Alap eredeti céljától való eltérést, tovább kétségesnek tartjuk, hogyan ragadható meg torzítás nélkül a megállapodás nélküli kilépés egyes tagállamokra kifejtett hatása. Ezen fenntartások ellenére Magyarország kész a javaslat mentén dolgozni, de bizonyos módosításokat fontosnak tartunk.
Deutsch Tamás módosító javaslatokat nyújtott be a jelentéshez, melyek azt célozták, hogy (1) ne legyen hatása az új többéves pénzügyi keretre az intézkedésnek, (2) ne lehessen a Szolidaritási Alap keretében olyan célra forrást igényelni, melyet a Globalizációs Alapból is lehetne finanszírozni, továbbá, hogy (3) a jelenlegi általános szabályok mellett az év végéig jelenjenek meg a részletszabályok is.
Az Európai Parlament megszavazta Deutsch Tamás módosító javaslatait, és ezekkel a módosításokkal én is támogatni tudtam a parlamenti előterjesztést a plenáris szavazás során.

Effects of the bankruptcy of Thomas Cook Group (RC-B9-0118/2019, B9-0118/2019, B9-0119/2019, B9-0120/2019, B9-0121/2019, B9-0122/2019, B9-0124/2019) HU  
 

A Thomas Cook vállalat csődje páratlan esemény az európai idegenforgalmi piacon. A csődbement vállalat éves szinten 19 millió turistának nyújtott különféle szolgáltatásokat. A csőd következtében 600 ezer személy hazautazását kellett megszervezni a nemzeti hatóságoknak, több mint 20 ezer munkavállaló vesztette el munkahelyét, és az egész európai idegenforgalmi ágazatot kockázatnak teszi ki, legfőképpen az ezen a területen működő kis- és középvállalkozókat és családi vállalkozásokat.
Európa első számú turisztikai célpont a világon, 4%-kal hozzájárulva az Európai Unió GDP-jéhez. A Thomas Cook csődje hatalmas károkat okozott az ágazatnak, amelynek a pontos hatásai még nem mérhetők és láthatóak. Az Európai Parlament indítványának célja, hogy felhívja erre az Európai Bizottság és a tagállamok figyelmét, hogy olyan mechanizmusokat támogasson, amelyek elkerülhetővé tehetik a hasonló eseményeket a jövőben. Tekintettel az idegenforgalom fontos gazdasági szerepére szavazatommal támogattam az indítványt.

General budget of the European Union for 2020 - all sections (A9-0017/2019 - Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial) HU  
 

Óriási áttörés, hogy a néppárti frakció, majd a Költségvetési Bizottság után, most az EP plenáris ülése is elfogadta: több pénzre van szükség a regionális fejlesztési programok megvalósítására 2020-ban. Ez azért fontos, mert el kell kerülni az előző többéves pénzügyi keret végén előállt „likviditási hiány” problémáját, és biztosítani kell, hogy elegendő forrás álljon rendelkezésre a tagállami, már megvalósított projektek számláinak kifizetésére.
A 2020-as év a jelenlegi többéves pénzügyi keret utolsó éve. Ezért is kell, hogy beszéljünk arról, hogy jelenlegi formájában elfogadhatatlan a 2021-2027 közötti többéves pénzügyi keret javaslata. Az Európai Bizottság tervezete kettős mércét alkalmaz, ráadásul jelentősen csökkentené a regionális fejlesztési és agrárforrásokat is. Sajnos a finn elnökség előterjesztése sem tartalmaz elfogadható javulást ezeken a területeken Magyarország számára.
Tekintettel arra, hogy az Európai Parlament plenáris ülése jelentős mértékben 3 milliárd euróval emelné a kohéziós forrásokat 2020-ban szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

Discharge 2017: European Asylum Support Office (EASO) (A9-0011/2019 - Petri Sarvamaa) HU  
 

Az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága az Európai Számvevőszék éves jelentései alapján készíti el az egyes uniós intézmények zárszámadási jelentéseit. A mentesítési eljárás során a szakbizottság azt vizsgálja, hogy az egyes intézmények a lezárt pénzügyi évben szabályosan és hatékonyan működtek-e, volt-e bármilyen szabálytalanság a gazdálkodásukat, irányításukat érintően.
Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 2017-es működése kapcsán az Európai Számvevőszék több hiányosságot is feltárt, illetve az intézmény gazdálkodásával kapcsolatban az Európai Csalás Elleni Hivatal is vizsgálatot folytat. Az ügynökség a szakbizottsági meghallgatások során nem tudta megfelelően alátámasztani azt, hogy a problémákat megfelelően orvosolták volna.
Ennek következtében a szakbizottság és az Európai Parlament plénuma is úgy döntött, hogy zárszámadás megadását az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal vonatkozásában elutasítja.

Discharge 2017: EU general budget - European Council and Council (A9-0010/2019 - Isabel García Muñoz) HU  
 

Az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága az Európai Számvevőszék éves jelentései alapján készíti el az egyes uniós intézmények zárszámadási jelentéseit. A mentesítési eljárás során a szakbizottság azt vizsgálja, hogy az egyes intézmények a lezárt pénzügyi évben szabályosan és hatékonyan működtek-e, volt-e bármilyen szabálytalanság a gazdálkodásukat, irányításukat érintően.
Az Európai Tanács évek óta megtagadja az együttműködést az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságával, így a testület nem tudja lefolytatni a mentesítési eljárást, valamint nem tud bizonyosságot szerezni arról, hogy a Tanács gazdálkodása a 2017-es pénzügyi évre vonatkozóan rendben volt-e. Az Európai Tanács véleménye szerint az EP szakbizottságának nincs hatásköre az ellenőrzést lefolytatni.
Ennek következtében a szakbizottság és az Európai Parlament plénuma is úgy döntött, hogy zárszámadás megadását az Európai Tanács vonatkozásában elutasítja.

Contact