Please fill this field
András GYÜRK András GYÜRK
András GYÜRK

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Hungary - Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Kereszténydemokrata Néppárt (Hungary)

Written explanations of vote András GYÜRK

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Draft Council decision on the system of own resources of the European Union (A9-0146/2020 - José Manuel Fernandes, Valerie Hayer) HU

16-09-2020

A Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja már a júliusi EP állásfoglalást követően jelezte: az európai polgárok százmillióinak érdekeivel ellentétes ezért elfogadhatatlan az EP többségének álláspontja, amely élesen támadja, elutasítja az Európai Tanácsban született történelmi költségvetési megállapodást. Valamennyi európai országot elérte a járvány második hulláma, így még fontosabb a hét éves keretköltségvetés és a helyreállítási alap lehető leggyorsabb elfogadása. Az EP többsége a közös európai érdekekkel ellentétesen nem támogatja a tanácsi megállapodást, sőt, felelőtlen módon megtámadta azt. Ez a támadás az új koronavírus járvány okozta szociális és gazdasági válság közös uniós kezelésében eredményez helyrehozhatatlan késedelmet.
Ennek a súlyosan felelőtlen parlamenti eljárásnak újabb állomása: az EP többsége olyan uniós bevételek bevezetését támasztotta feltételül, amelyek a tagállamok döntő többségének álláspontjával élesen szembemenve felváltanák a jelenlegi, nagyobb részt a tagállamok gazdasági fejlettségétől függő befizetéseken alapuló rendszert. A legtöbb ilyen új, ún. saját forrás javaslat a szegényebb tagállamoktól vonna el több forrást a gazdagok javára. Az EP többsége megint az öncélú politikai nyomásgyakorlás eszközéhez nyúl, egy olyan, mindenki számára kötelező menetrendet szeretne az új bevételek bevezetésére, amely nélkül nem fogadja el az állam- és kormányfők történelmi döntését.
A fentiek miatt szavazatommal csak a Tanács álláspontjának elfogadását támogattam!

Implementation of the EU Association Agreement with Georgia (A9-0136/2020 - Sven Mikser) HU

16-09-2020

A Fidesz-KDNP képviselőjeként támogatom az EU és a keleti partnerség, köztük Georgia kapcsolatainak elmélyítését. Fontos az eddigi eredmények elismerése, ambiciózus célkitűzések megfogalmazása a jövőre vonatkozóan.
A jelentés elismeri, hogy Georgia elkötelezett a Társulási Megállapodás, a DCFTA végrehajtása mellett, folytatja az uniós értékekhez, előírásokhoz a közeledést. Ezt bizonyítja a pártok közötti párbeszéd alapján létrejött egyetértési megállapodás, mely döntő lépés Georgia depolarizációja, politikai környezetének normalizálása felé. Az egyetértési nyilatkozat eredményeként megtörténtek a szükséges alkotmány és törvénymódosítások, így az október 31-ei választások az új rendszer szerint valósulnak meg, mely 120 arányos és 30 többségi mandátumon, a választási körzetek méltányos összetételén alapul.
A jelentéssel összhangban elismerést érdemel Georgia a koronavírus megfékezésére tett intézkedésekért, hatékony védekezésért. Georgia az EU megbízható partnere, valamint a KBVP és NATO küldetéseinek, műveletinek jelentős résztvevője. Ezért is fontos kiállnunk Georgia szuverenitása és területi egysége mellett a nemzetközileg elismert határokon belül.
Georgia jó úton halad, ha vannak is hiányosságok, amit Georgiának pótolnia kell a reformok és demokratikus elvek végrehajtása terén.
Bár a jelentés néhány részével nem értek egyet, pl. az Isztambuli egyezmény teljeskörű végrehajtására vonatkozó felszólítással, vagy a belpolitikai szubszidiaritási területekbe való beleszólással, de Georgia az EU kiemelt partnere, így biztosítanunk kell együttműködésünkről, ezért szavazatommal támogattam a jelentés elfogadását.

Type approval of motor vehicles (Real Driving Emissions) (A9-0139/2020 - Esther de Lange) HU

16-09-2020

Magyarország és kormánya elkötelezett annak érdekében, hogy megóvja a környezetet és a magyar emberek egészségét. Ennek megfelelően mindig is támogattuk a folyamatos szigorítási intézkedéseket a károsanyagok kibocsátásával kapcsolatban.
Az Európai Parlament Gépjárművek típusjóváhagyása (valós vezetési körülmények közötti kibocsátások)-ról szóló jelentése, viszont nem veszi kellően figyelembe a személyautók kibocsátását mérő eszközök pontatlanságából eredő hibát. Tudományosan nem bizonyított, hogy a mérőeszközök gyártói hibamentes készülékkel fognak rendelkezni a javaslatban szereplő időpontig. A gépjárműgyártókat így önhibájukon kívül újabb szigorításokkal büntetnénk, ezáltal számos munkahelyet, köztük magyar családok megélhetését sodornánk veszélybe. Ezen megközelítés hátrányosan érintené mind a polgárokat, mind a vállalkozásokat, ezért a végszavazásnál tartózkodtam.

Guidelines for the employment policies of the Member States (A9-0124/2020 -José Gusmão) HU

10-07-2020

A négy iránymutatás Bizottság általi felülvizsgálatára irányuló javaslat különösen a környezeti fenntarthatóság dimenziójának előmozdítását javasolja egy erős szociális Európa jövőképe okán.
A négy módosított iránymutatás a tagállamok foglalkoztatáspolitikájáról az alábbi:
• a munkaerő-kereslet fellendítése,
• a munkaerő-kínálat javítása és a foglalkoztatáshoz, készségekhez, kompetenciákhoz való hozzáférés javítása,
• a munkaerőpiacok működésének és a társadalmi párbeszéd hatékonyságának javítása,
• az esélyegyenlőség és a társadalmi befogadás előmozdítása, a szegénység elleni küzdelem
A tervezetből sikerült törölni a Stabilitási és Növekedési Paktum felülvizsgálatára, valamint az általános mentesülési záradék (General Escape Clause) aktiválásának az uniós fiskális szabályok általános felülvizsgálatával való összekapcsolására mutató hivatkozásokat. A végleges szövegben az esetleges ellentmondásos kérdésekben (a teljesen fizetett szülési és apasági szabadság, a nemek közötti egyenlőség index, mint az EU-szemeszter eszköze, a SURE mechanizmus alapján pénzügyi támogatást kapó vállalkozásokra vonatkozó szabályok, nevezetesen, hogy ezeket nem szabad adóparadicsomokban regisztrálni, az ingyenes egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés és a fizetett oktatási szabadság) részenkénti szavazás volt lehetséges.
A legellentmondásosabb kérdésben pedig, amely a viszontbiztosítási rendszerre vonatkozott, ellene szavaztam.
Mivel így lehetséges volt a néppárti irányvonal követése mellett saját véleményt is megfogalmazni szavazatommal, ezért a végszavazáskor támogattam az előterjesztést.

Conduct of clinical trials with and supply of medicinal products for human use containing or consisting of genetically modified organisms intended to treat or prevent coronavirus disease (C9-0185/2020) HU

10-07-2020

A magyar Néppárti delegáció támogatja a rendelet elfogadását, hiszen a Covid19-járvány okozta válsághelyzetben a Covid19 kezelésére vagy megelőzésére szolgáló, géntechnológiával módosított szervezeteket tartalmazó vagy azokból álló gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatok felgyorsítása és a sürgősségi használat megkönnyítése rendkívül fontos. Fontosnak tartom, hogy a rendeletben biztosított derogáció tárgyában (koronavírus oltóanyag) és idejében (járványhelyzet fennállta) korlátozott.
Szavazatommal ezért támogattam a rendelet elfogadását a júliusi plenáris szavazás során.

A comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorist financing – Commission's Action plan and other recent developments (B9-0207/2020) HU

10-07-2020

Az EU-ban a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni fellépés erősítése kulcsfontosságú. Aggályos azonban a felügyeleti funkciók új, EU-szintű intézményekre való áthelyezése. Új uniós felügyeleti szerv csak akkor indokolt, ha a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem hatékonyságát növeli, és a nemzeti hatóságok hatáskörét meghaladó, új feladatokat biztosítunk számára. A nagy pénzmosási botrányok történésekor még csak a harmadik irányelv volt hatályban. Azóta sok munkát elvégeztünk; nézzük meg tehát először, hogy a közelmúltban bevezetett jogszabályok miként működnek a gyakorlatban.
A határozat felszólítja azon tagállamokat, amelyek még nem jelentették be az Európai Ügyészséghez való csatlakozási szándékukat, hogy tegyék meg. Az EU Ügyészségének felállítása gyengíti a már létező, hasonló hatáskörrel rendelkező EU testületeket, mint például az Eurojust vagy az OLAF, amelyek az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények ellen lépnek fel. Az Európai Ügyészséghez, mint önálló intézményhez való csatlakozás Magyarország esetében az alaptörvénnyel való összhang kérdését is felveti, miután az abban rögzítettek szerint a magyar ügyészség az állam büntetőigényének kizárólagos érvényesítője. Magyarország nem az egyetlen tagállam, amely nem lépett be az EPPO-ba: négy másik ország sem tagja az intézménynek.
Ezen fenntartásaim ellenére úgy gondolom, hogy az EU pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni rendszerének továbbfejlesztése, a hatékony fellépés mindenképp fontos, ezért szavazatommal támogatom a parlamenti határozatot.

The EU’s public health strategy post-COVID-19 (RC-B9-0216/2020) HU

10-07-2020

A koronavírus alapjaiban változtatta meg az emberek életét és éppen ezért fontos, hogy járványügyi helyzet gyakori változása miatt az egészségügyi rendszerek meg tudjanak újulni és alkalmazkodjanak a megváltozott körülményekhez. A társadalmi, demográfiai és járványkezeléssel összefüggő problémák következtében a tagállamok ugyanolyan egészségfejlesztési és népegészségügyi kihívásokkal szembesülnek. Az EU Covid19 utáni időszakra szóló közegészségügyi stratégiája tartalmazza az új közegészségügyi stratégia létrehozására irányuló javaslatokat. A közegészségügy tagállami hatáskör és nem európai egészségügyi minimum-szolgáltatásra van szükség, hanem az Unió polgárainak maximális egészségvédelmére.
Az Unió azonban fontos szerepet játszik a közegészségügyi helyzet javításában, a betegségmegelőzésben és kezelésben, és az egészségügyi stratégiák tagállamok közötti harmonizációjában. Az Európai Unió a közös fellépést, a közösségi innovációs programok támogatását és a vakcinafejlesztés támogatását tartja a megoldás hatékony módjának, ezért szavazatommal támogattam az állásfoglalási indítvány elfogadását.

Control of the financial activities of the European Investment Bank - annual report 2018 (A9-0118/2020 - Bas Eickhout) HU

09-07-2020

Az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottsága, az Európai Beruházási Bank (EBB) 2018. évi tevékenységi jelentésére, illetve az EBB 2018. évi pénzügyi jelentésére és 2018. évi statisztikai jelentésére alapozva készítette el saját kezdeményezésű jelentését. A jelentés a Bank 2018. évi működésével és gazdálkodásával kapcsolatos legfontosabb kérdéseket vizsgálja. A plenáris szavazáson támogattam az éves jelentés elfogadását.

Protection of the European Union's financial interests - combating fraud - annual report 2018 (A9-0103/2020 - Joachim Kuhs) HU

09-07-2020

Az Európai Parlamentben elsősorban a Költségvetési Ellenőrző Bizottság foglalkozik a szabályosság, a hatékony forrásfelhasználás és a csalások elleni fellépés kérdéseivel. A szakbizottságban készült el az EU pénzügyi érdekeinek védelméről és a csalás elleni küzdelemről szóló 30. éves jelentés. A saját kezdeményezésű jelentés áttekinti a tagállamok közötti, valamint a tagállamok és a Bizottság közötti együttműködés kialakításában elért előrelépéseket, továbbá az uniós költségvetés védelme terén elért olyan eredményeket, amelyek az uniós intézmények és a nemzeti hatóságok együttes erőfeszítései nélkül nem valósulhatnának meg. A jelentést a plenáris szavazáson támogattam.

Amending Regulation (EU) No 1303/2013 as regards the resources for the specific allocation for the Youth Employment Initiative (A9-0111/2020 - Younous Omarjee) HU

08-07-2020

2020. május 25-én a Bizottság további javaslatot nyújtott be a közös rendelkezésekről szóló jelenlegi rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés (IFK) 2019. évi finanszírozása tekintetében történő módosítása céljából.
Az IFK az ifjúsági garancia része, amely rendszer révén a tagállamok olyan intézkedéseket hajtanak végre, amelyek biztosítják, hogy a 25 év alatti fiatalok minőségi foglalkoztatásban, továbbképzésben, tanulószerződéses gyakorlati képzésben vegyenek részt, vagy gyakornoki munkát végezzenek az iskola befejezése vagy a munkanélkülivé válás után négy hónapon belül.
A költségvetési hatóságok a 2020-ra vonatkozó éves tárgyalások keretében úgy határoztak, hogy folyó árakon 28 333 334 EUR összeggel növelik az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára 2020-ra elkülönített előirányzatot, így a 2020. évi teljes összeg 145 millió EUR összegre emelkedik.
A közös rendelkezésekről szóló rendelet módosítására azért van szükség, mert az IFK-nak a rendelet szövegében (92. cikk (5) bekezdés) rögzített egyedi előirányzata van.
A Regionális Fejlesztési Bizottság ezért úgy határozott, hogy az egyszerűsített eljárást követi a közös rendelkezésekről szóló rendelet szövegének e minimális módosításához, az elnököt jelölve ki előadónak. Az előadó a javaslat gyors, módosítások nélküli elfogadását javasolta.
Tekintettel arra, hogy a fiatalok munkanélkülisége rendkívül fontos probléma, az előterjesztést támogattam a plenáris szavazás során.

Contact

Bruxelles

Strasbourg