Anna FOTYGA : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

The Turkish military operation in northeast Syria and its consequences (RC-B9-0123/2019, B9-0123/2019, B9-0125/2019, B9-0126/2019, B9-0127/2019, B9-0128/2019, B9-0129/2019, B9-0133/2019) PL  
 

Swoją ocenę sytuacji w północnej Syrii przedstawiłam w klarowny sposób podczas wczorajszej debaty. Uważam jednak, że tekst zaproponowany przez Grupę EKR o wiele lepiej, w holistyczny sposób oddaje sytuację w regionie. Dlatego wstrzymałam się od głosu nad tekstem wspólnym kilku grup.

Contact