Cristian-Silviu BUŞOI : Written explanations of vote 

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Draft general budget of the European Union for 2020 - all sections RO  
 

Bugetul Uniunii Europene pentru 2020 trebuie să răspundă angajamentelor politice asumate, fie că ne referim la investiții în crearea de noi locuri de muncă, în cercetare sau în sprijin oferit tinerilor.
Un aspect deosebit de important îl reprezintă atingerea obiectivului climatic al Uniunii Europene. În consecință, o sumă semnificativă a fost adăugată, la propunerea Comisiei, pentru acțiunile de combatere a schimbărilor climatice.
Apreciez acțiunea întreprinsă de Parlamentul European care a sporit Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI) și programele Erasmus+ și a aprobat un sprijin suplimentar, în conformitate cu prioritățile Parlamentului, în domenii precum IMM-urile, cercetarea, digitalizarea, migrația și politica externă, inclusiv pentru dezvoltare și ajutor umanitar.
Acesta este ultimul buget din cadrul financiar multianual actual și ar trebui să deschidă calea către noul buget al UE pe termen lung, CFM 2021-2027.
Votarea bugetului UE 2020 demonstrează, încă o dată, că protecția mediului și programele care creează noi locuri de muncă sunt unele dintre cele mai importante angajamente asumate la nivelul Uniunii. Urmează un pas extrem de important, pentru că Parlamentul și Consiliul vor intra acum în negocieri de conciliere, în speranța ajungerii la un acord asupra bugetului Uniunii Europene pentru anul viitor.

Objection pursuant to Rule 112: Assessment of the impact of plant protection products on honeybees (B9-0149/2019) RO  
 

În prezent, ne confruntăm cu o reducere dramatică a prezenței și diversității tuturor tipurilor de insecte polenizatoare, numeroase specii polenizatoare dispărând sau fiind amenințate cu dispariția, iar acest lucru este îngrijorător și are un efect și asupra sănătății populației, nu doar asupra mediului înconjurător.
În aceste condiții, avem datoria de a asigura un nivel ridicat de protecție atât a sănătății oamenilor și a animalelor, cât și a mediului. Mai mult, trebuie să ținem cont că îmbunătățirea funcționării pieței interne prin armonizarea normelor de introducere pe piață a produselor fitosanitare este în strânsă legătură cu îmbunătățirea producției agricole.
În consecință, prin votul de astăzi, Parlamentul European a cerut Comisiei să se asigure că vine cu un nou proiect care să se bazeze pe cele mai recente cunoștințe științifice și tehnice. Totodată, s-a propus modificarea principiilor uniforme, nu numai în ceea ce privește toxicitatea acută pentru albine, ca proiectul actual, ci și, cel puțin, în ceea ce privește toxicitatea cronică și toxicitatea pentru larve în cazul albinelor, precum și toxicitatea acută pentru bondari, în special având în vedere faptul că sunt disponibile orientările OCDE privind testarea pentru toți acești parametri.

Launch of automated data exchange with regard to vehicle registration data in Ireland (A9-0003/2019 - Juan Fernando López Aguilar) RO  
 

Securitatea este o preocupare constantă a Uniunii Europene și de-a lungul timpului au fost luate măsuri însemnate pentru a proteja cetățenii europeni împotriva terorismului.
Lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Irlanda este o acțiune necesară în sensul intensificării cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului.
Susțin o mai bună cooperare între autorități în ceea ce privește aplicarea legii, tocmai pentru a asigura securitatea cetățenilor noștri.

Contact 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. ALTIERO SPINELLI
  11E102
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. LOUISE WEISS
  T12028
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Postal address 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 11E102
  1047 Bruxelles
   
  Contact data: