Please fill this field
Cristian-Silviu BUŞOI Cristian-Silviu BUŞOI
Cristian-Silviu BUŞOI

Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Member

Romania - Partidul Naţional Liberal (Romania)

Date of birth : , Drobeta Turnu-Severin

Written explanations of vote Cristian-Silviu BUŞOI

Members can submit a written explanation of their vote in plenary. Rule 194

Renewal of the EU-India Agreement for scientific and technological cooperation (A9-0096/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) RO

13-05-2020

Astăzi am votat în favoarea înnoirii Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Guvernul Republicii India. Acest Acord de cooperare științifică și tehnologică a intrat în vigoare în anul 2002, a fost înnoit de două ori și expiră în data de 17 mai 2020.
Este importantă menținerea în vigoare a acestui tip de acord pentru că el asigură și reglementează un cadru politic, legal și administrativ pentru coordonarea și asigurarea cooperării științifice și tehnologice între Uniunea Europeană și parteneri internaționali, astfel consolidând dimensiunea internațională a zonei de cercetare europene.
Viitoare posibilități de finanțare urmează să fie negociate, nefiind stabilite prin actualul acord.

Renewal of the EU-Ukraine Agreement on cooperation in science and technology (A9-0095/2020 - Cristian-Silviu Buşoi) RO

13-05-2020

În cadrul ședinței plenare de astăzi am votat în favoarea înnoirii Acordului de cooperare științifică și tehnologică dintre Comunitatea Europeană și Ucraina, acord care a expirat în data de 7 noiembrie 2019.
Este importantă menținerea în vigoare a acestui acord de cooperare pentru că reglementează și asigură un cadru politic, legal și administrativ pentru coordonarea și asigurarea cooperării științifice și tehnologice între Uniunea Europeană și parteneri internaționali. În acest fel se consolidează dimensiunea internațională a zonei de cercetare europene.
Acordul nu prevede posibilități de finanțare, dar acestea pot fi negociate în viitor, având ca temei legislativ existența actualului acord-cadru de cooperare științifică și tehnologică.

A safety net to protect the beneficiaries of EU programmes: setting up an MFF contingency plan (A9-0099/2020 - Jan Olbrycht, Margarida Marques) RO

13-05-2020

Prin adoptarea, astăzi, a acestui raport de inițiativă legislativă, Parlamentul solicită Comisiei să prezinte, până la data de 15 iunie 2020, o propunere pentru un plan de urgență pentru cadrul financiar multianual.
Planul de urgență pentru cadrul financiar multianual urmărește să ofere o plasă de siguranță care să-i protejeze pe beneficiarii programelor Uniunii Europene în situația în care nu s-ar ajunge la un acord asupra cadrului financiar multianual 2021-2027 în timp util pentru ca acesta să intre în vigoare la 1 ianuarie 2021.
Acest plan de urgență pentru CFM ar trebui să asigure un grad satisfăcător de previzibilitate și continuitate în execuția bugetului Uniunii Europene. Mai mult decât atât, ar trebui să ofere Uniunii Europene posibilitatea de a reacționa la consecințele sociale și economice imediate ale epidemiei de COVID-19 și de a lucra la redresarea economică.
Astfel, Parlamentul solicită Comisiei ca planul de urgență pentru CFM să revizuiască și să modifice normele și obiectivele care reglementează programele de cheltuieli aplicabile, în așa fel încât acestea să poată fi redirecționate temporar și folosite pentru combaterea și atenuarea consecințelor economice și sociale imediate ale epidemiei de COVID-19 și către sprijinirea redresării economice.

Specific measures to provide exceptional flexibility for the use of the European Structural and Investments Funds in response to the COVID-19 outbreak RO

17-04-2020

Sistemele de sănătate ale statelor membre și implicit creșterea economică sunt afectate într-un mod fără precedent de actuala pandemie de COVID-19.
Avem nevoie să aplicăm măsuri specifice excepționale pentru că ne aflăm într-o situație excepțională.
Prin urmare, am votat astăzi următoarele prevederi care vor permite statelor membre să combată efectele negative grave asupra economiilor:
- statele membre beneficiază de o flexibilitate suplimentară excepțională, prin posibilitatea de a folosi toate sumele neutilizate din fonduri;
- statele membre au posibilitatea excepțională de a solicita, pentru programele din cadrul politicii de coeziune, o rată de cofinanțare de 100% aplicabilă pentru exercițiul contabil 2020-2021;
- este introdusă posibilitatea unor transferuri financiare în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă între FEDR, FSE și Fondul de coeziune;
- sunt simplificate cerințele procedurale legate de implementarea programelor și de audituri;
- se permite în mod excepțional o eligibilitate a cheltuielilor pentru operațiunile finalizate sau implementate complet care consolidează capacitățile de reacție în situații de criză în contextul epidemiei de COVID-19;
- sunt prevăzute modalități specifice de invocare a epidemiei de COVID-19 ca motiv de forță majoră în contextul dezangajării;
- sunt extinse posibilitățile de sprijin în favoarea capitalului de lucru prin instrumente financiare în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală.

Introduction of specific measures for addressing the COVID-19 crisis RO

17-04-2020

Astăzi am votat modificarea Regulamentului nr. 223/2014 care stabilește normele aplicabile Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane.
Actuala criză generează riscuri mai mari pentru cele mai defavorizate persoane și, ca răspuns imediat la consecințele crizei, am adoptat următoarele:
- cheltuielile aferente operațiunilor de sprijinire a capacităților de răspuns la situații de criză pentru abordarea epidemiei de COVID-19 sunt eligibile de la 1 februarie 2020;
- statelor membre li se acordă în mod excepțional posibilitatea de a solicita rata de cofinanțare de 100% aplicabilă pentru anul contabil 2020-2021;
- sunt eligibile cheltuielile privind echipamentul de protecție pentru organizații partenere;
- programele de distribuire pentru mâncare și asistență materială de bază pot fi modificate ca răspuns la actuala criză;
- statele membre își pot adapta schemele de ajutor prin autorizarea folosirii bonurilor sau cardurilor în format electronic și nu numai;
- se stabilesc norme specifice pentru determinarea costurilor eligibile suportate de beneficiari pentru operații întârziate, suspendate sau care nu sunt implementate integral ca urmare a epidemiei de COVID-19;
- sunt prevăzute măsuri specifice pentru reducerea sarcinii administrative suportate de autorități și se oferă flexibilitate în ceea ce privește respectarea anumitor cerințe legislative, în special a celor referitoare la monitorizare, control și audit.

Medical devices (C9-0098/2020) RO

17-04-2020

Două noi regulamente privind dispozitivele medicale și dispozitivele medicale in vitro, adoptate în 2017, vor fi aplicabile în întregime începand cu luna mai 2020 pentru dispozitivele medicale și cu anul 2022 pentru dispozitivele medicale in vitro.
Sectorul farmaceutic și cel medical sunt însă grav afectate în prezent de criza sanitară cauzată de pandemie și mulți furnizori au fost nevoiți să își dubleze sau tripleze producția pentru a putea onora cererea foarte mare de echipamente medicale și echipamente de protecție. Astfel, aplicarea în acest moment a unor noi reguli privind dispozitivele medicale ar putea perturba activitatea în sectorul farmaceutic și în cel medical.
De aceea am votat astăzi pentru amânarea cu un an a aplicării noilor regulamente privind dispozitivele medicale. În acest fel, nu vor fi perturbate activitățile de producție și distribuire a dispozitivelor medicale vitale în contextul actualei pandemii, cum sunt mănușile medicale, măștile chirurgicale, echipamentele pentru protecție și pentru terapie intensivă, ventilatoarele și alte echipamente medicale, iar statele membre vor putea acorda tratamentul medical necesar pacienților care au nevoie urgentă de un astfel de tratament.

Allocation of slots at Community airports: common rules RO

26-03-2020

Epidemia de COVID-19 are un impact semnificativ și asupra traficului aerian și implicit asupra companiilor de transport aerian și a angajaților acestor companii.
În consecință, transportatorii aerieni sunt nevoiți să anuleze majoritatea zborurilor pentru a-și proteja situația financiară și pentru a nu afecta mediul prin zboruri efectuate fără pasageri sau cu factor de încărcare aproape zero, operate doar pentru păstrarea sloturilor orare de zbor, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.
Prin urmare, este nevoie să modificăm regulamentul aplicabil în prezent, în așa fel încât să fie posibilă anularea zborurilor fără pierderea sloturilor orare corespunzătoare pe aeroporturile comunitare.
Este imposibil de prevăzut cu acuratețe evoluția ulterioară a epidemiei și impactul ulterior asupra transportatorilor aerieni, dar putem estima că în perioada următoare vor avea loc un număr semnificativ de anulări determinate de epidemie.
În urma votului de astăzi, regulamentul aplicabil prevede că sloturile alocate pentru perioada 1 martie - 24 octombrie 2020 sunt considerate utilizate de transportatorul aerian căruia îi fuseseră alocate inițial. Este astfel posibilă anularea zborurilor fără pierderea sloturilor orare corespunzătoare.
Comisia va monitoriza permanent situația și va prezenta Parlamentului European și Consiliului, până la 15 septembrie 2020, un raport de sinteză privind acest subiect.

Specific measures to mobilise investments in the health care systems of the Member States and in other sectors of their economies in response to the COVID-19 outbreak (Coronavirus Response Investment Initiative) RO

26-03-2020

În situația actuală deosebit de gravă și fără precedent, apreciez că este vitală și urgentă modificarea regulamentelor privind Fondurile structurale și de investiții. Prin modificările adoptate astăzi, numeroase aspecte sunt adaptate în mod eficient nevoilor reale ale statelor membre în contextul actual al pandemiei.
Investițiile necesare pentru combaterea pandemiei nu trebuie să fie afectate sau limitate de lipsa de lichidități și de fonduri publice din statele membre. O prioritate de investiții a Fondului european de dezvoltare regională, destinată să consolideze cercetarea, dezvoltarea tehnologică și inovarea, va acoperi investițiile în produse și servicii necesare pentru sprijinirea capacităților de reacție în situații de criză pentru serviciile de sănătate.
Sumele nerecuperate de către Comisie de la statele membre sunt eligibile și vor fi utilizate pentru a accelera investițiile legate de pandemia de COVID-19. Va fi posibilă finanțarea capacităților de lucru ale IMM-urilor, ca măsură temporară menită să ofere o reacție eficientă la criza de sănătate publică.
Prin derogare de la prevederile inițiale, cheltuielile pentru operațiunile de sprijinire a capacităților de reacție în situații de criză în contextul epidemiei de COVID-19 sunt eligibile începând cu 1 februarie 2020.

Financial assistance to Member States and countries negotiating their accession to the Union that are seriously affected by a major public health emergency RO

26-03-2020

Având în vedere criza fără precedent cauzată de pandemia infectării cu noul virus corona, COVID-19, apreciez adoptarea astăzi a unor modificări extrem de importante și necesare în ceea ce privește Fondul european de solidaritate și folosirea acestuia ca instrument de luptă pentru combaterea eficientă a efectelor acestei pandemii.
Principala modificare adoptată constă în faptul că se extinde scopul Fondului european de solidaritate prin includerea urgențelor majore privind sănătatea publică și sunt definite operațiuni specifice eligibile pentru finanțare.
Astfel, sunt introduse următoarele operațiuni eligibile de urgență și de recuperare esențiale: măsurile menite să acorde rapid asistență medicală populației afectate, inclusiv măsuri de prevenire, monitorizare sau control al răspândirii bolilor, de combatere a riscurilor grave pentru sănătatea publică sau de atenuare a efectelor acestora asupra sănătății publice; repunerea în funcțiune a infrastructurii și instalațiilor în domeniile sănătății, învățământului, energiei, apelor, telecomunicațiilor, transportului; asigurarea de cazare temporară și finanțarea serviciilor de salvare pentru satisfacerea nevoilor populației afectate; securizarea infrastructurilor de prevenire și măsuri de protecție a patrimoniului cultural; curățarea zonelor afectate de catastrofe.
O altă modificare importantă și utilă este aceea că procedura de accesare a fondurilor este simplificată și astfel accesarea se poate face în timp mai scurt.

Numerical strength of committees (B9-0039/2020) RO

15-01-2020

Parlamentul European a redefinit numărul membrilor care se află în comisiile și subcomisiile sale, număr care se va avea în vedere imediat după retragerea Regatului Unit din UE. Astfel, Comisia pentru afaceri externe va avea 71 de membri, cea pentru dezvoltare 26 de membri, iar Comisia pentru comerț internațional 43 de membri. În ceea ce privește Comisia pentru bugete, aceasta va avea 41 de membri, cea pentru control bugetar - 30 de membri, Comisia pentru afaceri economice și monetare - 60 de membri, iar Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale- 55 de membri. În componența Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară vor fi 81 de membri, în Comisia pentru industrie, cercetare și energie 78 de membri, iar în Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor vor activa 45 de membri. De asemenea, în Comisia pentru transport și turism se vor găsi 49 de membri, în Comisia pentru dezvoltare regională 43 de membri, la Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală 48 de membri.
Lista membrilor va fi finalizată după ce noua componență a Parlamentului va fi confirmată, în urma redistribuirii locurilor între statele membre.

Contact

Bruxelles

Strasbourg